Kolme Loimuan työvaatteissa olevaa henkilöä seisovat vierekkäin iloisina.

Vastuullisuus kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme

Pidämme vastuullisuutta hyvän liiketoiminnan perustana. Vastuullisuustyössämme keskeisiä tavoitteita ovat erityisesti ilmastonmuutokseen vaikuttaminen eli ilmastoneutraalin lämmön tuotannon tavoitteleminen, korkeatasoinen turvallisuustyö sekä jatkuva dialogi sidosryhmiemme, erityisesti asiakkaiden, kanssa.

Työmme taustalla on sertifioidut ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät (ISO 14001 ja ISO 45001)

Tutustu Loimuan vuoden 2023 yritysvastuuraporttiin alta:

GRESB-logo.

Kaukolämpöalan vastuullisin

Loimua saavutti vuoden 2023 kansainvälisessä infrayhtiöiden GRESB-vastuullisuusarvioinnista ennätystuloksen. Saimme arvioinnissa täydet viisi tähteä ja pisteitä 99/100. Nousua viime vuodesta oli peräti 12 pistettä. Olemme maailmanlaajuisesti ensimmäisellä sijalla kaukolämpöyhtiöiden joukossa ja koko vertailussa infrayhtiöistä 20.

Erityisen hyvät ns. täydet arvosanat saimme vastuullisuuden osa-alueista ympäristövastuussa (päästöjen rajoittaminen, energiatehokkuus), työturvallisuudessa, asiakassuhteissa, vastuullisuuden johtamisessa, riskien hallinnassa, vastuullisuuspolitiikoissa ja raportoinnissa. GRESB Infrastructure Assessmentiin osallistui tänä vuonna maailmanlaajuisesti kaikkiaan 681 infrayhtiötä. Loimua osallistui arviointiin kolmatta kertaa.

GRESB on kiinteistö- ja infrastruktuurialalle räätälöity kansainvälinen vastuullisuuden vertailu, jonka avulla arvioidaan yrityksen vastuullista toimintaa ja suorituskykyä ESG -mittareiden avulla. Loimuan GRESB-arvioinnin sponsoroi ja hallinnoi omistajistamme abrdn.

Ympäristövastuu

Tuotamme kaukolämmön aina paikallisesti lähellä kotiasi. Uusiutuvia energialähteitä, kuten metsähaketta, käytimme viime vuonna 88,6%.  Joillakin paikkakunnistamme tämä luku on vielä suurempi ja viime vuosina tehdyt investoinnit nostavat uusiutuvien polttoaineiden osuutta merkittävästi, esim. Hämeenlinnassa tällä hetkellä 93 % polttoaineista on uusiutuvia. Uusiutuvat energialähteet, lyhyet kuljetusmatkat ja järkevä logistiikka jättävät ympäristöön kevyen hiilijalanjäljen. 

Lue lisää uusiutuvien energialähteiden käytöstämme.

Loimuan hiilineutraaliuspolku.

Tavoitteena 100 % hiilineutraalius

Tavoittelemme vuoteen 2030 mennessä täysin päästötöntä kaukolämmön tuotantoa. Lue tarkemmin miten tähän 100% hiilineutraaliuteen pyrimme: https://www.loimua.fi/ajassa-ja-blogi/loimuan-hiilineutraaliuspolku-viitoittaa-keinot-hiilineutraaliin-lammontuotantoon/

Päästöt pienentyneet merkittävästi

Yrityksemme päästöt ovat vähentyneet viiden viimeisen vuoden aikana 54 %:ia. Tähän ovat vaikuttaneet tavoitteellinen työ kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa, mm. käyttöönotetut investoinnit uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi. Olemme investoineet mm. Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen sekä Laukaan lämpölaitoksen uusiin biokattiloihin sekä Tikkakosken uuteen lämpölaitokseen. Paikkakuntakohtaiset päästöt ja energialähteet löytyvät täältä: https://www.klpaastolaskuri.fi/

Hukkalämpöjen hyödyntäjä

Tuotamme pääosan myymästämme kaukolämmöstä itse, mutta hankimme myös muutamalla paikkakunnalla lämpöä yhteistyökumppaneiltamme. Lisäksi hyödynnämme eri toimijoiden prosesseissa syntyvää hukkalämpöä kaukolämmön tuotannossa. Loimuan koko lämmön myynnistä uusiutuvan ostolämmön ja hukkalämmön osuus on 24 %.

Kumppanuutemme perustana ovat turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöstä huolehtiminen.
Tämä tarkoittaa molemminpuolista korkeatasoista vastuullisuutta. Kumppaneitamme ovat St1 Biofuels, Hämeenlinnan Seudun Vesi, SSAB, StoraEnso, Alva, Tervakoski Oy, Metsäliitto, Junnikkala ja Vapo.

Energiatehokkuus on tärkeä osa yrityksemme toimintaa. Mitä tehokkaammin energiaa hyödynnetään, sitä vähemmän energiaa tarvitsee tuottaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta. Kehitämme myös asiakkaidemme sekä ympäristön hyödyksi uusia, energian käyttöä tehostavia ratkaisuja. Olemme tuoneet kaukolämmön rinnalle aurinkolämpö- ja poistoilmalämpöpumppuratkaisuja. Tarjoamme lämmityksen etähallintapalvelua, joka optimoi tekoälyä hyödyntäen asuntojen lämmitystä ja vähentää näin turhaa energian käyttöä.

Asiakkaamme voivat seurata omaa energian käyttöään maksuttomassa Asiakasnet-palvelussamme ja näin kiinnittää huomiota omaan energiankäyttöönsä. Annamme asiakkaillemme myös neuvoja energiatehokkuudessa sekä koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioihin.

SSAB:n Hämeenlinnan tehdas

Eettiset periaatteet ja ilmoituskanava

Vastuullinen toimintakulttuuri on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet eettisten periaatteidemme noudattamiseen. Edistääksemme vastuullista toimintaamme, käytössämme on ilmoituskanava huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittamiseen. 

Turvallisuus

  • Pidämme tärkeänä, ettei kukaan sairastu tai muuten vahingoitu tekemänsä työn seurauksena – päämäärämme on nolla tapaturmaa tai työperäistä sairastumista.
  • Yhtiön johto ja koko henkilöstö sekä yhteistyökumppanit sitoutuvat vammojen ja terveyden heikentymisen ennaltaehkäisyyn luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.
  • Sitoudumme myös työhömme liittyvien vaarojen poistamiseen ja riskien vähentämiseen.
  • Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti lisätäksemme tietoisuutta oman toiminnan ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmista.
  • Sitoudumme kuuntelemaan ja osallistamaan henkilöstöämme, heidän edustajiaan sekä tarvittaessa myös kumppaneitamme päätöksentekoon työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Yhteistyö ja sponsorointi

Sponsorointiyhteistyössämme keskitymme tällä hetkellä toimialueemme paikallisen lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Yhteistyömme perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka sopivat arvoihimme. Yhteistyö tukee sponsorikumppanin ja Loimuan toiminnan tavoitteita tasavertaisesti sekä luo mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.

Loimua Areena, Hämeenlinna
Olemme Hämeenlinnassa sijaitsevan monitoimiurheilutalon, Loimua Areenan, pääyhteistyökumppani.
www.liikuntahallit.fi/liikuntapaikat/liikuntahallit-ja-salit/loimua-areena/

Hämeenlinnan Jalkapalloseura HJS, Hämeenlinna
Olemme Hämeenlinnan Jalkapalloseuran yhteistyökumppani. Loimua-peliliiga liikuttaa kesäisin satoja tyttöjä ja poikia yhden suomalaisten suosikkilajin, jalkapallon, parissa. Yhteistyösopimuksemme sisältää muita aktiviteetteja näkyvyyden ja markkinointiviestinnän muodossa.
www.hjs.fi

HPK
Näkyvyyden lisäksi tukemme kohdistetaan erityisesti HPK:n junioritoimintaan.
www.hpk.fi

Oulaisten Huima, jalkapallojaosto
Tuemme Oulaisten Huiman jalkapallojaostoa mahdollistaen osaltamme lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamisen. Näkyvyyden lisäksi palkitsemme kesäisin kuukauden juniorin.
www.oulaistenhuima.fi

Union Plaani, Heinola
Tuemme heinolalaisen jalkapalloseura Union Plaanin lasten ja nuorten toimintaa. Seuran lähiliiga toimii Loimua-liigan nimellä ja kesäisin palkitaan kuukauden juniori.
unionplaani.com

Heinolan latu ry, Heinola
Toteutamme yhdessä kumppanimme kanssa syksyisin järjestettävän Juustopolku-tapahtuman. Olemme tehneet yhteistyötä myös muiden aktiviteettien, kuten keväisen pyöräilytapahtuman, merkeissä.
heinolanlatu.suomenlatu.org

JJK, Jyväskylä
Yhteistyösopimuksemme sisältää JJK:n kuukauden juniorijalkapalloilijan valinnan sekä muita aktiviteetteja näkyvyyden ja erityisesti sähköisen viestinnän muodossa.
www.jjk.fi

JYP Jyväskylä
Palkitsemme JYP:in kuukauden juniorin. Lisäksi yhteistyösopimuksessamme sisältää erilaisia aktiviteetteja mm. näkyvyyden osalta.
www.jypliiga.fi/

O2-Jyväskylä
Tukemme salibandyseuralle sisältää näkyvyyden lisäksi erikseen lahjoituksen seuran tukirahastoon. Tämä mahdollistaa osaltaan mahdollisimman monen nuoren harrastuksen.
www.o2-jkl.fi

Jääkobrat ry, Oulainen
Olemme solmineet yhteistyösopimuksen lasten ja nuorten jääkiekkoharrastukseen keskittyvän urheiluseuran, Jääkobrat ry:n kanssa. Mainonnan lisäksi kumppanuutemme sisältää Loimua-turnauspäivän.
www.cobrat.fi

Sponsorointiin liittyvissä asioissa sinua auttaa viestintäpäällikkö Hanna Sauroja, hanna.sauroja@loimua.fi

Lue lisää vastuullisuustyöstämme: