Kädet tietokoneen lähellä.

Loimuan ilmiantokanava

Ilmiantokanava huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittamiseen

Vastuullinen toimintakulttuuri on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet eettisten periaatteidemme noudattamiseen. Edistääksemme vastuullisuutta toiminnassamme, pyydämme  sinua ilmoittamaan epäilemästäsi väärinkäytöksestä, jotka liittyvät eettisten periaatteidemme, hyvän liiketavan, lain tai direktiivien vastaiseen toimintaan. Näin saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Ilmoituskanavamme kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti noudattaen sovittua käsittelymenettelyä. Voit ilmoittaa huolenaiheestasi anonyymisti tai yhteystiedoillasi Whistleblowing-kanavalla.

Kanava ei ole tarkoitettu asiakaspalautteille, niitä varten toivomme teidän olevan yhteydessä tämän sivun lomakkeen kautta: Asiakaspalvelu

Toissijaisesti joissakin tapauksissa on käytettävissä kansallinen ilmoituskanava oikeuskanslerinviraston ylläpitämänä.