sähkömittareita

Sähkökattilat ja lämpövarastot

Sähkökattiloiden avulla pystytte tuottamaan päästötöntä energiaa. Sähkökattiloita voidaan käyttää joustavasti energiantuotannossa silloin kun sähkön hinta on alhainen ja näin mahdollistaa kustannustehokkuuden optimointi. Erityisen hyvin sähkökattilat sopivat kohteisiin, jossa tarvitaan nopeaa lämmönsäätöä.

Lämpövarastojen avulla voidaan tasata uusiutuvan energiantuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian hinnanvaihteluita. Tämä mahdollistaa edullisemman energian varastoinnin sähkökattilan koko kapasiteetilla silloin kun sähkön hinta on matala. Sähkön hinnan noustessa voidaan sähkökattila sammuttaa ja tuottaa energia kokonaan lämpövarastoa hyödyntäen.

Sähkökattilat sekä lämpövarastot tukevat siirtymistä kohti kestävämpää ja päästöttömämpää energiantuotantoa ja ne tarjoavat taloudellisia sekä ympäristöllisiä etuja käyttäjälleen.

Kysy tarjonnastamme teollisuudelle: