Tietoa energiamuodoista

Loimuan eri lämmitysmuodot ja niiden ominaisuudet

Haluatko tietää miten kaukolämpö toimii? Tai mitä on maakaasu? Näiltä sivuilta löydät kootusti perustietoa Loimuan tarjoamista eri lämmitysmuodoista ja niiden ominaisuuksista.

Miten kaukolämpö toimii?

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Mutta miten kaukolämpöä tuotetaan ja miten se toimii?

Mitä on maakaasu?

Maakaasua käytetään sekä lämmitykseen, että teollisuuden prosessilämpönä.

Kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut

Kaukolämmön ja maakaasun lisäksi tarjoamme vaihtoehtona asiakkaillemme kiinteistökohtaista lämmitysratkaisua esim. lämpöpumppuja hyödyntäen tai hybridilämmityksenä.

Maalämpö

Maalämpö on lämmitysratkaisu, joka toimii maaperään tai vesistöön varastoitunutta aurinkoenergiaa hyödyntäen. Valtaosa maalämpöpumpuista ottaa energiansa maalämpökaivosta. Maalämpökaivo on kallioon porattu kaivo, joka on syvyydeltään noin 100-400 metriä ja sen sisällä sijaitsee lämmönkeruuputkisto. Putkiston sisällä kiertää lämmönkeruunestettä, joka lämpenee maaperän aurinkoenergian avulla ja luovuttaa lämmön lämpöpumppuun.

Maalämpöä on käytännössä tarjolla yhtä paljon, kuin maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa, eli lähes rajattomasti. Se on siis kestävä ratkaisu, joka usein pienentää hiilijalanjälkeä. Maalämpöratkaisuja tarjoamme toiminta-alueemme asiakkaille, joiden ei ole mahdollista liittyä kaukolämpöverkkoon.

Hybridilämmitys

Hybridilämmitys tarkoittaa, että kaukolämmön rinnalla kiinteistöön tuotetaan lämpöä myös muilla tavoin, kuten lämpöpumpuilla tai aurinkolämmöllä. Tällä tavalla voidaan lisätä omavaraisen energian käyttöä ja energiatehokkuutta.

Yleisesti ottaen hybridilämmitys kerrostaloon tai muuhun kiinteistöön on kannattava silloin, kun sillä pystytään tuottamaan selvästi kaukolämpöä edullisempaa energiaa niin, että järjestelmä maksaa itsensä takaisin kohtuullisessa ajassa.