Tietoa maakaasusta

Maakaasu on erittäin kevyt kaasu, joka koostuu lähes täysin metaanista. Maakaasu on väritön ja hajuton ja palaessaan se muodostaa vettä ja hiilidioksidia.

Biokaasu on uusiutuvaa, kotimaista bioenergiaa, jota tuotetaan muun muassa biojätteestä. Loimua toimittaa asiakkailleen Gasum Oy:n toimittaman maakaasun lisäksi myös Gasum Oy:n tuottamaa täysin uusiutuvaa ja päästötöntä biokaasua. Gasum on Suomen suurin kiertotaloustoimija, biojätteen käsittelijä ja Pohjoismaiden suurin biokaasun ja ravinteiden tuottaja.

Maakaasun ja biokaasun täydellisen, puhtaan palamisen ansiosta kattila pysyy puhtaana, hyötysuhde on korkea ja laitteiden huoltotarve hyvin vähäinen. Maakaasu ei sisällä juuri lainkaan rikkiä eikä lainkaan pölyä eikä raskasmetalleja. Poltettaessa maakaasusta syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä sekä typenoksideja. Myrkytön maakaasu on hajustettu, joten erittäin harvinaisissa vuototapauksissa tilanne huomataan ennen mahdollisen vaaran syntymistä ja maakaasu haihtuu ilmaan eikä siitä aiheudu ympäristöriskiä.

Maakaasu ja biokaasu turvallisesti standardien mukaisella laitteistolla

Maakaasulämmitysjärjestelmä vaatii rinnalleen vain vesikiertoisen patteri- tai lämmitysjärjestelmäverkoston, lämmityskattilan, kaasupolttimen sekä etäluettavan mittarin. Suomessa on maakaasun ja biokaasun turvallisuuteen kiinnitetty erityishuomiota koko sen pitkän käyttöhistorian ajan. Maakaasun turvallisen käytön varmistavat standardien mukaiset käyttö- ja valvontalaitteet. Maakaasualan työt ovat luvanvaraisia ja tehtäviä hoitaville henkilöille on asetettu tiukat pätevyysvaatimukset.