Loimua på svenska

Vi på Loimua erbjuder hållbara och professionella energilösningar som beaktar helheten. Vi vill vara en pålitlig och nära partner för våra kunder. Som föregångare inom vår bransch innebär hållbarhet hos oss vardagliga handlingar. Vi erbjuder vår expertis till kundens fördel. Vi ger värmen liv!
Vi producerar fjärrvärme och säljer och distribuerar fjärrvärme och naturgas. Vi erbjuder också lösningar för energi, styrning, drift och underhåll för byggnader och industri.

 För att säkerställa en pålitlig leverans av värme förnyar och underhåller vi regelbundet våra nät och produktionsanläggningar. Vi utvecklar vår verksamhet på ett planmässigt och hållbart sätt. Vi är verksamma på flera orter och samarbetar med olika aktörer inom industrin. I vårt fjärrvärmenät använder vi oss av den värme som deras produktion alstrar.

 Vi erbjuder allt mångsidigare uppvärmnings- och kylningslösningar som är skräddarsydda efter kundernas behov. Vår vision är att bli ett multiserviceföretag inom energibranschen med de bästa upplevelserna genom att våga utvecklas, lyssna in och lära oss.

 Vi producerar alltid fjärrvärmen lokalt, nära kunderna. Industriella energitjänster bjuder vi i ett större område.Du hittar oss på följande orter: Tavastehus, Janakkala, Hattula, Ackas, Heinola, Kärkölä, Vilppula, Jyväskylä, Laukas, Urais, Pihtiputaa, Kalajoki, Oulais och Kärsämäki.
Dessutom är vi delägare i Oriveden Aluelämpö Oy.

Hållbarhet är en del av vår dagliga verksamhet och enligt oss grunden för en god affärsverksamhet. De centrala målen i vårt hållbarhetsarbete är framför allt att påverka klimatförändringen, dvs. att försöka uppnå en klimatneutral produktion av värme, ett högklassigt säkerhetsarbete och en kontinuerlig dialog med våra intressentgrupper, i synnerhet med kunderna.
Bakom vårt arbete ligger certifierade system för miljö, arbetshälsa och säkerhet (ISO 14001 och ISO 45001).