miehet työvaatteissa putkien luona

Tietoa kaukolämmöstä

Mitä on kaukolämpö?

Kaukolämpö on luotettava ja huoleton lämmitysratkaisu. Toimintavarma kaukolämpö on kehitetty kylmän ilmastomme vaativiin olosuhteisiin. Kaukolämmityksellä lämmität vaivattomasti ja luotettavasti sekä kodin että lämpimän käyttöveden. Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto.

Kaukolämpö on paikallisesti tuotettu lämmitysmuoto, joka on energian tehokkaan käytön ja ympäristön näkökulmasta erinomainen kaupunkien ja taajamien lämmitysratkaisu. Kaukolämmön lämmitysenergia tuotetaan keskitetysti, ja se mahdollistaa modernin ja vähäpäästöisen tuotantotekniikan käyttämisen. Lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa säästetään energiaa.

Loimuan asiakkaana saat meiltä kaukolämpöä, joka on tuotettu suureksi osaksi hiilidioksidineutraaleilla, puuperäisillä polttoaineilla. Lämpö kuljetetaan kotiisi eristettyjä putkia pitkin lämmityskeskuksesta.

Ympäristövastuullisuus on ohjannut Loimuan toimintaa jo vuosia. Seuraava päätavoite on 100 % hiilineutraali kaukolämmöntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Lue kaukolämmön ympäristövaikutuksista vastuullisuus-sivuiltamme.

Tutustu myös Energiateollisuus ry:n julkaisemiin tilastoihin kaukolämmön käytöstä Suomessa.

Kaukolämmön edut:

  • Toimintavarmuus, kaukolämmön tuotantoa ja jakelua valvotaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä
  • Huolettomuus
  • Tasalaatuisuus
  • Ekologisuus
  • Kaukolämmön huolto- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset ja laitteet (esimerkiksi lämmönvaihdin) vievät vähän tilaa, koska polttoainevarastoja, lämpökattiloita ja savupiippuja ei tarvita
  • Monet lisäpalvelut, jotka auttavat kaukolämpölaitteiston toiminnan seuraamisessa, lämmityksen valvonnassa ja laitteiston uusinnassa

Miten kaukolämpö toimii?

Kaukolämpö on tehokkaasti tuotettua lämpöä, joka toimitetaan luotettavasti perille putkiverkoston kautta. Kaukolämpöä saadaan sähköä ja lämpöä tuottavista voimalaitoksista sekä erillisistä lämpökeskuksista. Käytännössä kaukolämpö on puhdasta, kuumaa vettä, joka kiertää suljetussa kaksiputkisessa (meno- ja paluujohto) kaukolämpöverkossa voimalaitokselta tai lämpökeskukselta asiakkaiden lämmönvaihtimiin ja takaisin.

Kaukolämmön lämmönvaihdin

Kaukolämpövesi lämmittää lämmönvaihtimissa virtaavan kiinteistön lämmitysverkon veden sekä lämpimän käyttöveden. Lämmönvaihtimet erottavat vesijärjestelmät toisistaan, joten ne eivät sekoitu keskenään. Kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan. Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan pääasiassa vain käyttöveden lämmittämiseen.

Kaukolämmön paluuvesi kertoo siitä, että kaukolämpölaitteisto toimii oikein ja energiatehokkaasti. Lue lisää paluuvedestä.

Kaukolämmön lämmityskatkos on erittäin harvinainen, koska kaukolämpöverkot ovat yleensä rengasmaisesti rakennettuja. Sen ansioista lämpöä on saatavissa useammalta kuin yhdeltä syöttösuunnalta.

Lisää kaukolämmön toiminnasta voit lukea Energiateollisuuden Kaukolämpö-sivustolta