Lämmönjakokeskus kerrostalossa

Mitä tarkoittaa kaukolämmön paluuveden lämpötila?

Kaukolämmössä siirretään lämpöenergiaa asiakkaille kaksiputkista kaukolämpöverkostoa pitkin. Menoputkessa kulkee lämpölaitoksella kuumennettu kaukolämpövesi päätyen kiinteistön kaukolämpölaitteistoon. Paluuputkessa kaukolämpölaitteistosta lähtevä kaukolämpövesi palaa takaisin lämpölaitokselle uudelleen kuumennettavaksi. Kaukolämpölaitteistossa vesi jäähtyy luovuttaessaan lämpöä kiinteistön omaan lämmitysverkostoon esim. patteriverkostoon sekä käyttöveden lämmitykseen.

Kaukolämmön paluuveden lämpötila tulisi olla mahdollisimman matala. Tällöin kaukolämpöjärjestelmä toimii kokonaisuutena energiatehokkaasti. Jos kiinteistöltä palaavan kaukolämpöveden lämpötila jää poikkeavan korkeaksi, kiinteistön oma kaukolämpölaitteisto tai lämmitysverkosto ei toimi optimaalisesti. Mahdollisimman matala paluuveden lämpötila kertoo siis sen, että kiinteistön kaukolämpölaitteisto sekä lämmitysverkosto toimivat oikein ja energiatehokkaasti.

Miten voin vaikuttaa kaukolämmön paluuveden lämpötilaan?

  • Tarkistuttamalla kiinteistön kaukolämpölaitteiston toiminnan ja säädöt
  • Huolehtimalla kiinteistön lämmitysverkoston toimivuudesta ja ylläpidosta (esim. suuret sisälämpötilaerot rakennuksen eri osissa voivat johtua lämmitysverkoston epätasapainosta)
  • Vaihtamalla elinkaarensa päässä oleva kaukolämpölaitteisto uuteen

Asiakasnetistä tietoa paluuveden lämpötilasta

Asiakasnettiin on lisätty tietoa ja graafi kiinteistösi kaukolämpölaitteiston paluuveden lämpötilasta.

Näin tulkitset graafia

Paluuveden lämpötila:

Yli 55 °C liikaa koholla: huomioithan, että laitteesi toimintakyky on alentunut
46-55 °C hieman koholla
35-46 °C neutraali: laitteistosi toimii normaalisti, lämpötilaa voidaan vielä parantaa
30-35 °C hyvä
alle 30 °C erinomainen: hienoa, laitteistosi toimii hyvin ja energiatehokkaasti

Mikäli tarvitset apua paluuveden lämpötilaan liittyvissä asioissa, autamme mielellämme: