haketta sahalla

Referenssit

Kokonaisvaltaista energiapalvelua tuotamme tällä hetkellä jo usealle teollisuuden asiakkaillemme. Tutustu heille tarjoamaamme energiantuotannon kokonaispalvelveluun.

Näiden asiakkuuksien lisäksi teemme projektiyhteistyötä SSAB:n kanssa Hämeenlinnan tehtaan hukkalämpöjen hyödyntämisessä kaukolämpöverkkoon. Tuotamme myös Kanta-Hämeen uuden keskussairaalan Assin kokonaisvaltaisen energiaratkaisun, jossa mukana myös kaukojäähdytys. Jäähdytyksen tuottama lämpö kierrätetään sairaalan lämmitykseen.

Koskisen Oyj:n saha- ja levytehdas Järvelässä

100 vuotta puunjalostusta

Lämpöenergiaa 200 GWh vuodessa,
3 höyryturbiinikattilaa kahdella tuotantolaitoksella

Kattava palvelukokonaisuus ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä

Vuonna 2022 Lahti Energia myi sataprosenttisesti omistamansa Pilke Energian ja sen tytäryhtiön Koskikipowerin Loimualle, jonka jälkeen Loimua on vastannut Koskisen Oy:n Järvelän tuotantolaitosten energiantuotannosta. Lahti Energian palveluksessa olevat Järvelän laitoksella työskentelevät työntekijät siirtyivät Loimuan palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja nykyisin alueella on paikan päällä työnjohtaja ja kaksi käynnissäpitoasentajaa. Vuosittainen yhteenlaskettu tuotantovolyymi lämpölaitoksilla on lähes 200 GWh:ta

Loimuan palvelu sisältää valvomopalvelut, päivittäiset kunnossapito- ja ylläpitotehtävät päivystyksineen, kuin myös vuosihuollot ja projektit. Lisäksi palvelu sisältää ja ympäristöhallintaan sekä viranomaisvaatimuksiin liittyvät asiat. Yhteistyö asiakkaan kanssa on aktiivista ja toimintaa seurataan ja kehitetään yhteisissä viikko- ja kuukausipalavereissa.

Junnikala Oy Oulaisten saha

Loimuan investoima lämpöpumppu
ja savukaasupesuri

Lämpöenergiaa 70 GWh vuodessa,
2 biokattilaa.
Lämpöä Oulaisten kaukolämpöverkkoon.

Laaja polttoaineyhteistyö

Junnikkala Oy ja Loimua Oy sopivat vuonna 2021 pitkäaikaisesta yhteistyöstä liittyen Junnikkala Oy:n Oulaisten sahan energiatuotantoon ja sen kehittämiseen. Sahan energiantuotanto sekä kaukolämmön tuotantoon liittyvä tuotantoinfrastruktuuri siirtyivät Loimualle, jonka jälkeen yhtiö on tuottanut lämpöä avaimet käteen -periaatteella. Sahan alueella sijaitsevalla kattilalaitoksella tuotetaan myös puolet Loimuan omistaman Oulaisten kaukolämpöverkon tarpeesta.

Loimua on investoinut Oulaisten sahan kattilaitokselle savukaasupesurin ja teollisen kokoluokan lämpöpumpun. Investoinneilla on kehitetty sahan- ja Oulaisten kaukolämmön energiantuotantoa. Toteutettujen investointien avulla sahan energia- ja resurssitehokkuus paranivat merkittävästi ja samalla energiantuotannon hiilijalanjälki on pienentynyt.

Junnikkala Oy toimittaa pitkäaikaiselle polttoainesopimuksella biopolttoaineet sahan lämpökeskuksien lisäksi Loimuan omistamille muille Pohjois-Pohjanmaan alueen lämpölaitoksille. Polttoaineet ovat Junnikkalan sahaustoiminnassa ja puunhankinnassa syntyviä sivutuotteita, jonka ansiosta Loimuan Oulaisten ja Kärsämäen kaukolämmön tuotanto on nykyisin lähes täysin hiilineutraalia ja paikallisilla polttoaineilla tuotettua. 

Junnikkala Oy Kalajoen saha

Jatkoa Loimuan ja Junnikkalan
väliselle yhteistyölle

Lämpöenergiaa 75 GWh vuodessa,
3 biokattilaa,
savukaasupesuri

Kaukolämpöä Kalajoen
kaukolämpöverkkoon

Kalajoen sahan energiapalvelusopimus on jatkoa Junnikkalan ja Loimuan väliselle yhteistyölle, joka on alkanut Oulaisten sahalla vuonna 2021. Uuden yhteistyösopimuksen mukaan Loimua hankkii Junnikkalan Kalajoen sahan energiantuotantoon sekä kaukolämmön tuotantoon liittyvän tuotantoinfrastruktuurin itselleen ja vastaa jatkossa lämmöntuotannosta Kalajoen sahalla. Samanaikaisesti Kalajoen Lämmöstä tulee merkittävä uusi asiakas Loimualle koska sahan alueella sijaitsevilla lämpölaitoksilla tuotetaan merkittävä osa myös Kalajoen Lämmön asiakkaiden kaukolämmön tarpeesta.

Osapuolten välinen yhteistyö on ollut menestyksekästä, ja Junnikkala näkee Loimuan erinomaisena kumppanina myös Kalajoen sahan energiantuotannossa. *Yhteistyö yhtiöiden välillä nähdään keinona kehittää entistäkin kustannustehokkaampaa lämmöntuotantoa sekä Kalajoen sahan, että Kalajoen Lämmön tarpeisiin.

FM Timber Pihtiputaan saha

Perustettu 1997,
puunjalostusta kolmella paikkakunnalla

Lämpöenergiaa 45 GWh vuodessa,
2 biolämpölaitosta

Yhteistyö tukee kasvutavoitteita

Loimua toimittaa lämpöenergiaa FM Timberin Pihtiputaan sahalle pitkäaikaisella energiapalvelusopimuksella. FM Timber puolestaan toimittaa Loimuan omistamille lämpölaitoksille sen käyttämät biopolttoaineet. Polttoaineet ovat FM Timberin puunhankinnassa ja sahaustoiminnassa syntyviä sivujakeita, joiden hyödyntäminen mahdollistaa hiilineutraalin lämmöntuotannon ja tukee siten ilmastotavoitteiden toteutumista.

Pihtiputaan sahan lämpölaitokset on liitetty Loimuan keskusvalvomoon, josta käsin tuotantoa valvotaan ja optimoidaan ympäri vuorokauden. Loimuan paikallinen organisaatio hoitaa lämpölaitoksien päivittäiset käyttö- ja kunnossapitotehtävät sekä päivystää mahdollisten vikatilanteiden varalta.

Yhteistyö Loimuan kanssa tukee FM Timberin kasvutavoitteita ja antaa heille mahdollisuuden keskittyä paremmin omaan ydinliiketoimintaansa. Loimuan monipuolinen ja osaava organisaatio hoitaa lämpölaitosten toimintaan liittyvät asiat sekä kehittää toimintaa jatkuvasti eteenpäin.

Asiakastarinat