Koskipowerin energiantuotanto siirtyy Loimualle

Tiedote 23.5.2022

Lahti Energia myy tytäryhtiönsä Pilke Energian Loimualle. Kaupan myötä Koskisen energiantuotanto siirtyy Loimualle. Kauppa toteutuu ja liiketoiminta siirtyy Loimualle viimeistään 1.7.2022.

Lahti Energia Oy ja Loimua Oy ovat sopineet kaupasta, jossa Lahti Energian sataprosenttisesti omistama Pilke Energia Oy siirtyy Loimualle. Kauppaan sisältyy Pilke Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Koskipower Oy sekä viiden prosentin osuus Kärkölän Lämpö Oy:stä.

Pilke Energia Oy on Lahti Energian tytäryhtiö. Se perustettiin vuonna 2017, kun Lahti Energia osti Koskipowerin voimalaitokset Koskisen Oy:ltä. Koskipowerin pääasiallinen tehtävä on tuottaa energiaa Koskisen Oy:lle sekä Kärkölän Lämmölle.

Loimualla on kaukolämpötoimintaa useilla paikkakunnilla Suomessa, muun muassa Hämeenlinnassa ja Heinolassa. Yritysosto on luonteva Loimualle, joka laajentaa toimintaansa teollisuuden energiapalveluihin.

Loimualle siirtyvä Koskisen lämmöntuotanto on merkittävä uusi asiakkuus teollisen kokoluokan energiapalvelujen liiketoiminnallemme. Uusiutuva energia ja sen tuotanto palvelevat hienolla tavalla asiakkaan tarvetta ja yritysten hiilineutraaliustavoitteita. Loimuan kokemus uusiutuvan energian tuottamisesta tukee uutta yhteistyötä Koskisen energiantarpeen tyydyttämisessä, toteaa Loimuan toimitusjohtaja Matti Tynjälä sopimuksesta.

Kauppa toteuttaa Lahti Energian strategiaa, johon kuuluu keskittyminen kaukolämpöliiketoimintaan sekä teollisuuden energiapalveluihin ensisijaisesti oman kaukolämpöverkkoalueen yhteydessä, toteaa puolestaan Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen

Kaupan myötä Lahti Energian palveluksessa olevat Koskipowerin Kärkölän laitoksella työskentelevät työntekijät siirtyvät Loimuan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoja:

Loimua: toimitusjohtaja Matti Tynjälä, p. 040 779 6258

Lahti Energia: toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, p. 040 709 5690

Lahti Energia Oy on monipuolinen energiakonserni, joka tuottaa asiakkailleen huoletonta energiaa vastuullisesti. Panostamme kiertotalouteen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseen. Tuotamme räätälöityjä energiaratkaisuja yritysasiakkaille sekä kaukolämpöä ja sähköä paikallisilla kierrätys- ja biopolttoaineilla. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 197 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 200 henkilöä.

Loimua Oy tuottaa kaukolämpöä ja myy sekä jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Näiden lisäksi tarjoamme energia-, valvomo-, käyttö- sekä kunnossapitoratkaisuja kiinteistöille sekä teollisuudelle.

Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisen energian osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Loimualla on 85 000 lämmitys- ja jäähdytyspalvelujen loppuasiakasta Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. www.elenia.st.generax.io