Hakekasa

Loimuan hiilineutraaliuspolku viitoittaa keinot hiilineutraaliin lämmöntuotantoon

Lämpöyhtiö Loimuan tavoitteena on saavuttaa täysi hiilineutraalius kaukolämmön tuotannossaan vuoteen 2030 mennessä. Yritys on määritellyt keinot millä kaukolämmön hiilidioksidipäästöt saadaan nollatasolle tavoitevuoteen mennessä.

Loimua on tehnyt jo pitkään töitä ilmastopäästöjen laskemiseksi. Tällä hetkellä yritys pääsee jo n. 90 %:in uusiutuvien polttoaineiden osuuteen. Viime vuosien merkittävät investoinnit tuotantolaitoksiin ja uusiin biokattiloihin ovat edesauttaneet sitä, että Loimua on pystynyt vähentämään päästöjään 73 %:ia viiden viime vuoden aikana.

Tavoitteena on vuonna 2030 olla täysin hiilineutraali. Tämän saavuttamiseksi on määritelty kunkin paikkakunnan osalta tällä hetkellä potentiaalisimmat ja toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot.

Loimuan pääkeinot 100 % hiilineutraaliuteen pääsemiseksi ovat seuraavat:

• Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen. Turpeen käytöstä luovutaan tulevaisuudessa.

• Vara- ja huipputuotannon lämpökeskusten öljy ja maakaasu korvataan biopohjaisilla ratkaisuilla tai sähkökattiloilla.

• Hukkalämpöjen hyödyntämistä lisätään. Kartoitetaan jokaisella paikkakunnalla yhteistyömahdollisuudet niin teollisuuden kuin kiinteistöjen hukkalämpöjen osalta.

• Lämpövarastoja hyödynnetään lämmön tuotannossa.

• Tuotantoa ja verkostoa optimoidaan polttoaineen säästämiseksi sekä hyödynnetään kysyntäjouston ratkaisuja.

• Otetaan käyttöön lämpöpumppuja ja muita kehittyviä ja uusia kaukolämmön tuotannon teknologioita.

•  Tehostetaan datan hyödyntämistä toiminnan optimoinnissa ja älykkäitä asiakasratkaisuja.

Nämä keinot on määritelty tällä hetkellä potentiaalisimmiksi nähtyjen vaihtoehtojen perusteella. Polun toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, ja sitä päivitetään, jos toimintaympäristö tai käytettävissä olevat teknologiat muuttuvat. Kaukolämpöverkko on energiajärjestelmä, jossa voidaan hyödyntää useita lämmön tuotantotapoja, mm. hukkalämpöjä ja sähköön perustuvia ratkaisuja, kuten sähkökattiloita ja lämpöpumppuja.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Lauri Penttinen, puh. 044 0277 666, lauri.penttinen@elenia.st.generax.io
Toimitusjohtaja Matti Tynjälä, puh. 040 779 6258, matti.tynjala@elenia.st.generax.io