SSAB:n Hämeenlinnan tehdas

Loimua alkaa tuottamaan kaukolämpöä SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan hukkalämmöllä

Loimua ja SSAB ovat sopineet SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan hukkalämpöjen hyödyntämisestä Hämeenlinnan kaukolämpöverkossa. Loimua rakentaa lämpöpumppulaitoksen SSAB:n tehdasalueelle. Laitoksen lämpöteho on noin 10 MW ja sillä tuotetaan noin 70 GWh kaukolämpöä vuodessa, mikä vastaa noin 3 000 omakotitalon lämmitystarvetta ja kattaa noin 15 % Hämeenlinnan lämmitystarpeesta.

Loimua on tehnyt päätöksen investoinnista, jonka arvo on yli 10 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle tukea noin 2,9 miljoonaa euroa. Hanke tukee molempien yhtiöiden vihreän siirtymän tavoitteita.

Tulevassa ratkaisussa Hämeenlinnan tehtaan jäähdytysjärjestelmästä otetaan talteen lämpöä. Lämpö johdetaan lämpöpumppulaitoksen jälkeen Loimuan Vanajan voimalaitokselle, josta edelleen kaukolämpöverkkoon. SSAB:n tehtaan ja voimalaitoksen välille rakennetaan lämpöputkea runsaat 2,5 km. Rakennustyöt alkavat vielä tämän vuoden aikana ja hanke valmistuu suunnitelman mukaan vuoden 2026 alkupuolella. Hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 20 henkilötyövuotta.

”Meillä on pitkäaikaista yhteistyötä Loimuan kanssa ja jo aiemmin olemme toimittaneet pieniä lämpömääriä kesäaikana Hämeenlinnan kaupungille. Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisessä yhteiskunnan lämmittämiseen on suuri potentiaali. Hämeenlinnassa tähän on suotuisat olosuhteet, kun etäisyys tehtaalta kaupunkiin on riittävän lyhyt ”, sanoo energiapäällikkö Mikko Lepistö SSAB:ltä.

”Arvioimme hankkeen vähentävän noin 8 750 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Tällä on merkittävä vaikutus matkalla tavoitteeseemme täysin hiilineutraalista kaukolämmöstä vuoteen 2030 mennessä. Hankkeella kyetään lisäksi merkittävästi tehostamaan energiantuotantoa, kun polttamatta tuotetun lämmön osuutta saadaan kasvatettua. Tavoitteena on, että hukkalämpö vähentää huomattavasti mm. metsähakkeen, maakaasun ja jyrsinturpeen käyttöä”, sanoo operatiivinen johtaja Mika Salo Loimuasta.

Lisätietoja:
Loimua, operatiivinen johtaja Mika Salo, puh. 050 598 8614, mika.salo@elenia.st.generax.io
SSAB, energiapäällikkö Mikko Lepistö, puh. 050 315 4385, mikko.lepisto@ssab.fi