Assi-sairaalan julkisivuluonnos

Päästötön tuotanto on energiakumppanuuden yhteinen tavoite

Jokainen toimija voi omalta osaltaan vaikuttaa teoillaan ja ratkaisuillaan ympäristömme tilaan. Pienilläkin tuotannon optimointi- ja energiatehokkuusratkaisuilla voidaan vaikuttaa. Samalla on saavutettavissa merkittäviä kustannussäästöjä.

Usein voi olla vaikeaa tietää tai selvittää kuinka aloittaa energian käytön tehostaminen. Tällainen projekti voi tuntua suuritöiseltä ja hankalalta. Tällöin kartoituskeskustelut ja mahdollinen energiakumppanuus kanssamme helpottaa saavuttamaan tavoitteet tai ainakin auttaa oikealle tielle niiden määrittämisessä.

Olemme tehneet pitkään työtä päästöjen alentamiseksi Loimuan omassa tuotannossa, ja esimerkiksi monet investoinnit laitoksiin ovat luoneet osaamista ympäristövastuullisesta tuotannosta. Lisäksi olemme kehittäneet asiakkaidemme kanssa energiatehokkaita ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan vähentää merkittävästi. Lue esim. minkälainen kokonaisuus Kanta-Hämeen uuteen keskussairaalaan Assiin toteutetaan: https://loimua.fi/ajassa-ja-blogi/assi-sairaalaan-kaukojaahdytys-ja-energian-kierratys-hukkaenergia-kaytetaan-sairaalan-lammitykseen/

Meillä Loimualla on omana tavoitteenamme hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Tässä käytetyt keinot luovat energiakumppanuudessa vahvan pohjan yhteiselle kehittämiselle kohti puhtaampaa ympäristöä.

Käyttämämme konkreettiset keinot nollapäästöiseen tuotantoon ovat:

  • Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen ja lämpövarastojen hyödyntäminen tuotannossa.
  • Hukkalämpöjen hyödyntäminen
  • Uudet lämmön tuotannon teknologiat: lämpöpumput ja höyrypesurit
  • Energiantuotannon optimointi – valvomo 24/7
  • Pilvipohjaisen data-alustan hyödyntäminen ja kehittäminen älykkäissä asiakasratkaisuissa