Kolme ihmistä taluttaa polkupyöriä.

Vastuullinen työpaikka

Olemme mukana Vastuullinen työpaikka -yhteisössä. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet edistämään vastuullisen työpaikan ja kesäduunin 7 periaatetta. Alta pääset tutustumaan paremmin näihin periaatteisiin ja näkemään, kuinka ne toteutuvat meillä käytännössä.

Oikotien logot ja GRESB-logo.

Jokainen hakija on meille tärkeä ja arvokas! Meille rekrytoinnissa kyse on kahden kaupasta eli ei riitä, että me valitsemme työnhakijan vaan hänen tulee myös valita meidät. Annamme rekrytoinneissa mahdollisimman kattavan ja todenmukaisen kuvan haettavasta tehtävästä ja viestimme asianmukaisesti rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

Tarjoamme työhön kattavan perehdytyksen sekä esihenkilön ja kollegoiden vahvan tuen niin töitä aloitettaessa kuin työn aikanakin. Perehdytämme työturvallisuuteen heti työsuhteen alussa ja käytössämme on modernit työvälineet.

Meillä johtaminen on ihmislähtöistä, kuuntelevaa ja läsnäolevaa. Luotamme henkilöstöön ja annamme tilaa kehittymiselle valmentavalla johtamisotteella. Valmennamme ja kehitämme esihenkilöidemme tietoisuutta ja osaamista systemaattisesti ja säännöllisesti.

Meillä on innostava ja kokeiluun kannustava ja osallistava työkulttuuri, joka tarjoaa sopivasti haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä. Rohkaisemme jokaista kehittämään osaamistaan ja osoittamaan rohkeasti asiantuntemustaan tehtävästä tai asemasta riippumatta. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.

Meillä kaikki ovat yhtä arvokkaita ja kohtelemme toisiamme kunnioittaen. Varmistamme yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun hyvällä johtamisella ja yhteisesti hyväksytyillä pelisäännöillä ja käytänteillä. Meillä on nollatoleranssi syrjinnälle ja kaikkiin epäkohtiin puututaan. Henkilöstölle on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista.

Huolehdimme turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä sekä sitoudumme henkilöstömme työhyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. Kannustamme henkilöstöä ylläpitämään työkykyään tarjoamalla kattavat terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä vireyttä edistäviä henkilöstöetuja. Arvostamme työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja sen tukemiseksi tarjoamme joustavia työaikamahdollisuuksia erilaisiin elämäntilanteisiin esimerkiksi hybridityön ja liukuvan työajan kautta.

Huolehdimme, että palkitsemisemme on reilua ja oikeudenmukaista, sekä toimimme lakien, TES:n ja muiden asetusten mukaisesti. Palkkojen perusteet ja arviointimenetelmät on viestitty avoimesti ja selkeästi kaikille. Oikeudenmukaisella palkitsemisella, bonusjärjestelmällä ja muilla henkilöstöeduilla tuemme työntekijöittemme työmotivaatiota.

Vastuullisella työyhteisöstä huolehtimisella suuri merkitys. Se merkitsee monia tekoja arjessa ja jokaisella loimualaisella on oma vastuunsa niin hyvän työilmapiirin ja -kulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä, avoimessa viestinnässä kuin työtapojen kehittämisessäkin.