Miksi seinänaapurillasi voi olla kuumempaa?

Taloyhtiösi naapuriasunnossa hikoillaan ja tuuletetaan lämpöä ikkunoista ulos, sinun asunnossasi sisälämpötila laskee turhankin alas eivätkä lämmityspatterit edes lämpene. Tämä kuvailtu tilanne on hyvinkin yleinen ja syyllinen siihen on useimmiten rakennuksen lämmitysverkoston epätasapaino.

Lämmitysverkossa kiertävä vesi kuljettaa lämmön pattereille huonekohtaiseen lämmitykseen. Jos rakennuksen sisäiset lämmityslinjat huonepattereille asti eivät ole tasapainossa, tapahtuu huonoimmillaan seuraavaa: Lämmitysjärjestelmän vettä virtaa liikaa osaan pattereissa ja näissä tiloissa huonelämpötila nousee turhan korkealle. Ja vastaavasti niissä huonetiloissa palellaan, joiden lämmityspattereissa vesi ei kierrä tarpeeksi.

Mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan on patteriverkoston perussäätö, jonka toteuttamiseen tarvitset osaavan LVI-suunnittelijan sekä putkiurakoitsijan. Työvaiheet perussäädössä ovat yksinkertaistaen seuraavat:

  • Patteri- ja linjasäätöventtiilien ja lämmöntuotantolaitteiden toiminta tarkastetaan ennen perussäädön aloittamista
  • Pakkaskaudella lämmityspattereiden termostaatit irrotetaan ja LVI-suunnittelijan määrittämät esisäätöarvot asetetaan patteriventtiileihin sekä lämmitysverkoston linjasäätöventtiileihin
  • Lämmitysverkoston annetaan tasaantua, jonka jälkeen linjasäätöventtiilien vesivirtaamat ja huonetilojen lämpötilat mitataan. Mittaustulokset toimitetaan suunnittelijalle, joka määrittelee mahdolliset korjaavat lisätoimenpiteet.
  • Tehdään määritetyt korjaustoimenpiteet, uusi tasaantumisaika sekä uudet mittaukset
  • Kun mittaustulokset hyväksyttävät, patteritermostaatit kiinnitetään takaisin

Patteriverkoston perussäädön toteuttamista kannattaa harkita varsinkin rakennuksen remontoinnin yhteydessä. Esimerkiksi jos talon eristystasoa parannetaan, ikkunoita uusitaan tai lämmitys-/ ilmanvaihtojärjestelmää kunnostetaan, on perussäädön toteutus perusteltua. Motivan arvion mukaan patteriverkoston perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10-15 prosentin energiansäästö, riippuen rakennuksen lähtötilanteesta. Rahallinen säästö voi siis olla merkittävä ja samalla ylläpidetään viihtyisät asuinolosuhteet jokaisessa huoneistossa. Enää ei sinun tarvitse siis palella tai kärsiä huonetilojen ylilämmöstä.