Mies korjaa sähkökaappia

Miten sähkön hinta muodostuu?

Me energiasta ja energialaskuista kiinnostuneet olemme pitkin kesää ja nyt syksyllä saaneet seurata uutisia sähkön hinnan noususta. Hiljattain saatiin varoitus Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridilta sähkön hinnan noususta tulevana talvena, etenkin jos Norjassa ei saada sateita normaalia runsaammin.

Mikä on syynä sähkön hinnan nousuun?

Suuri kysymys kuuluu nyt, mihin suuntaan sähkön hinta Suomessa kehittyy pidemmällä ajalla? Tulevaisuuden ennustaminen on aina jossain määrin epävarmaa, mutta sähkön hintaan vaikuttavat tekijät tiedetään ja näin muutosten suuntaa voidaan arvioida.

Korkeampiin sähkön hintoihin on useita syitä, kuten:

  • Vesivoiman tuotantoon vaikuttavat sateet
  • Fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat
  • Kysynnän ja tarjonnan tilanteet

Suuressa kuvassa merkittävä asia on Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdistyminen Keski-Euroopan sähkömarkkinoihin. Niissä sähkön hinta on korkeampi ja kallistuvat päästöoikeudet nostavat tuotannon kustannuksia voimakkaammin. Lisäksi yhteiskunnan lisääntyvä sähköistyminen lisää sähkön kysyntää ja tuo hintapaineita. Sitran hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan hiilineutraaliuden saavuttaminen lähestulkoon kaksinkertaistaisi pörssisähkön vuotuisen keskihinnan vuoteen 2050 mennessä viime vuoden tasosta. Usein toistettu fakta on myös, että sähkön hinnan heilahtelut tulevat tulevaisuudessa kasvamaan, kun säästä riippuvaisten tuotantomuotojen, kuten vesi- ja tuuli- ja aurinkovoiman osuus tuotannosta kasvaa. Kaikki nämä eivät enää pelkästään ole tulevaisuutta, vaan näiden vaikutukset alkavat vahvasti jo näkyä nykypäivänä.

Tulevaisuuden horisontissa on siis täällä Pohjolassakin todennäköisesti näköpiirissä aiempia vuosia korkeampia sähkön hintoja sekä suurempaa vaihtelua hinnoissa, eli epävarmuutta sähkön käyttäjien kustannuksista. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun muun muassa kiinteistöissä tehdään suurempia ”sähköistyksiä”, eli sähköä käyttävien lämmitysmuotojen, kuten lämpöpumppujen käyttöönottoa tai sähköautoiluun siirtymistä. Sähköriippuvuutta lisäävien investointien riskiä voidaan pienentää, kun kustannusten ja kannattavuuden arviot tehdään useammalla tulevaisuuden sähkön hintatasolla ja suunnittelussa panostetaan joustavuuteen, kuten vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin ja sähköauton älykkääseen lataukseen.

Entä sitten kaukolämmön hinta? Loimuan osalta kaukolämmön hintaa vakauttaa se, että olemme jo lämmön hankinnassamme pitkälti siirtyneet uusiutuvien kotimaisten energialähteiden käyttöön, jolloin olemme paremmin suojattuna fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousuilta. Mikäli pohditte Loimuan kaukolämmön hintaa ja sen kehitystä, kannattaa tästä olla yhteydessä suoraan meihin.

Lue lisää kaukolämmön hinnasta.