Puolukanvarpuja metsässä taustalla marjojen poimija

Loimuan vastuullisuustyö arvioitu vahvaksi kansainvälisissä vertailuissa

Euroopan kaukolämpöverkkoyhtiöiden ensimmäinen vastuullisuuden GRESB-vertailussa

Loimua saavutti tämän vuoden kansainvälisessä infrayhtiöiden GRESB-vastuullisuusarvioinnista erittäin hyvät tulokset. Olemme eurooppalaisten kaukolämpöverkkoyhtiöiden vertailussa ensimmäisellä sijalla ja maailmanlaajuisesti 4. kaukolämpö/jäähdytysyhtiöistä.

Erityisen hyvät ns. täydet arvosanat saimme vastuullisuuden osa-alueista ympäristövastuussa (päästöjen rajoittaminen, energiatehokkuus), työturvallisuudessa, asiakassuhteissa ja raportoinnissa.

GRESB Infrastructure Assessmentiin osallistui tänä vuonna maailmanlaajuisesti kaikkiaan 649 infrayhtiötä. Loimua osallistui arviointiin toista kertaa. GRESB on kiinteistö- ja infrastruktuurialalle räätälöity kansainvälinen vastuullisuuden vertailu, jonka avulla arvioidaan yrityksen vastuullista toimintaa ja suorituskykyä ESG -mittareiden avulla (Environmental = ympäristövastuullisuus, Social = sosiaalinen vastuu ja Governance = hyvä hallintotapa).
Loimuan GRESB-arvioinnin sponsoroi ja hallinnoi omistajistamme abrdn.

Loimuan pisteet eri vastuullisuuden osa-alueissa
Loimuan pisteet avattuna eri osa-alueille

Loimua vahva myös DIF Capital Partnersin ESG-vertailussa

DIF Capital Partners, joka on yksi Loimuan omistajista, teettää vuosittain osakkuusyrityksissään ns. ESG -vertailun vastuullisuuden eri osa-alueista.
Olemme osallistuneet vertailuun vuosittain vuodesta 2019 alkaen. Kuten vastuullisuudessa yleensä, tavoitteena tässäkin on jatkuva parantaminen. Olemmekin saaneet joka vuosi entistä paremman tuloksen analyysissa ja vertailussa, jota tehdään kaikkien DIF:n omistamien yritysten kesken.

Loimuan tuloksen yhteenveto oli seuraavanlainen: Loimuan osoittaa vahvaa ESG-suoriutumista ja tekee pitkäjänteisesti työtä vastuullisuuden parantamiseksi (esim. henkilökunnan sitouttaminen, päästötön tuotanto)

Nämä kuvat osoittavat miten toimintamme on arvioinnissa parantunut eri osa-alueilla ja toimenpiteiden vaativuuden osalta.

Loimuan tulokset DIF:n vertailussa