Lapset juoksevat polulla auringon paisteessa.

Loimuan polku kohti 100 % hiilineutraaliutta

Tavoittelemme aktiivisesti hiilineutraalia lämmöntuotantoa vuodeksi 2030. Olemme polulla jo pitkällä, tällä hetkellä pääsemme jo n. 90 %:in uusiutuvien polttoaineiden osuuteen. Viime vuosien merkittävät investoinnit tuotantolaitoksiimme ja uusiin biokattiloihin ovat edesauttaneet sitä, että olemme pystyneet vähentämään päästöjämme 73 %:ia viiden viime vuoden aikana.

Olemme määritelleet tarkemmin konkreettisia keinoja, joilla pääsemme täyteen hiilineutraaliuteen. Tarkastelua on tehty kaikkien paikkakuntiemme osalta huomioiden tällä hetkellä potentiaalisimmat ja toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot. Tavoitteeseen pääsemiseksi seuraamme kehitystä ja kartoitamme jatkuvasti uusia tehokkaita ratkaisuja hiilineutraaliin lämmöntuotantoon.

Pääkeinomme 100 % hiilineutraaliuteen pääsemiseksi ovat seuraavat:

  • Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen. Luovumme tulevaisuudessa turpeen käytöstä.
  • Vara- ja huipputuotannon lämpökeskusten öljyn ja maakaasun korvaaminen biopohjaisilla ratkaisuilla tai sähkökattiloilla.
  • Hukkalämpöjen hyödyntämisen lisääminen. Kartoitamme jokaisella paikkakunnalla yhteistyömahdollisuudet niin teollisuuden kuin kiinteistöjen hukkalämpöjen osalta.
  • Lämpövarastojen hyödyntäminen lämmön tuotannossa.
  • Tuotannon ja verkoston optimointi polttoaineen säästämiseksi sekä kysyntäjouston ratkaisut
  • Lämpöpumput ja muut kehittyvät ja uudet kaukolämmön tuotannon teknologiat
  • Pilvipohjaisen data-alustan hyödyntäminen, älykkäät asiakasratkaisut

Nämä keinot on määritelty tällä hetkellä potentiaalisimmiksi nähtyjen vaihtoehtojen perusteella. Polun toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, ja sitä päivitetään, jos toimintaympäristö tai käytettävissä olevat teknologiat muuttuvat. Kaukolämpöverkko on energiajärjestelmä, jossa voidaan hyödyntää useaa lämmön tuotantotapaa mm. hukkalämpöjä ja sähköön perustuvia ratkaisuja, kuten sähkökattiloita ja lämpöpumppuja.