Piirrettyjä taloja, voimalaitos ja luontoa

Loimuan kaukolämmön asiakasmäärä kasvoi merkittävästi – irtautumisten määrä on pysynyt alhaisena

Kiinnostus kaukolämpöön oli viime vuonna suurta. Loimua teki uusia kaukolämpösopimuksia viime vuoden aikana 44 kpl. Asiakasmäärä kasvoi merkittävästi samalla kun irtautumisten määrä on pysynyt ennallaan.

Kaukolämmön lämmitysmuodokseen valinneiden kiinteistöjen joukossa on uudisrakennuksia sekä olemassa olevia kiinteistöjä, joissa on vaihdettu lämmitysmuotoa. Joukossa on kiinteistötyyppejä laidasta laitaan, mm. koulurakennuksia, teollisuushalleja, kerrostaloja ja pientaloja.

Kaukolämmöstä irtautuvien asiakkaiden määrä ei ole vuosien saatossa juurikaan muuttunut. Eri syistä Loimuan kaukolämmöstä pois siirtyviä kiinteistöjä on vuosittain n. 10-20, enimmäkseen pientaloja ja pienempiä asunto-osakeyhtiöitä.

Kaukolämpöä pidetään luotettavana, toimintavarmana ja käyttäjälle helppona lämmitysmuotona. Vaikka yleinen energiahinnan ja kustannustason nousu on viime vuosina vaikuttanut myös Loimuan kaukolämmön asiakashintaan, ovat vaikutukset olleet huomattavasti lievempiä kuin muissa lämmitysmuodoissa. Pitkällä aikavälillä kaukolämmön hintakehityksen odotetaan jatkuvan vakaana ja maltillisena. Tätä edesauttaa mm. uusiutuvan kotimaisen energian käyttö lämmöntuotannossa ja teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen. Loimuan kaukolämpö perustuu lähes 90 %:sti uusiutuvaan energiaan.

”Kaukolämmittäjä on toistaiseksi selvinnyt viime vuonna alkaneesta energiakriisistä melko vähällä. Lämmitysmuotoa harkitsevat ovat todenneet, että vakaa ja vahvasti kotimaiseen uusiutuvaan energiaan nojautuva lähilämpö tuo turvaa. Samoin tavoitteemme täysin hiilineutraalista lämmöstä vuoteen 2030 mennessä tukee kiinnostusta”, avaa Loimuan asiakkuus- ja kehitysjohtaja Miikka Veikkola asiakasmäärän kasvua.

”Myös lämmityslaitteistojen toiminnan parantamiseen ja energian käytön optimointiin tähtäävien energiatehokkuuspalveluidemme suosio on kasvanut ennätyksellisesti, erityisesti rivitalo- ja kerrostaloasiakkaidemme keskuudessa. Viime vuonna tehtiin jo toistasataa uutta asiakassopimusta näihin kiinteistöjen energiapalveluihin”, täydentää liiketoimintapäällikkö Toni Nikkanen.

Lisätietoja:    Loimua Oy ,asiakkuus- ja kehitysjohtaja Miikka Veikkola, puh 050 453 6296 ja liiketoimintapäällikkö Toni Nikkanen, puh . 040 707 8332