kaukolämpöputkia

Loimua ja SSAB selvittävät Hämeenlinnan tehtaan hukkalämpöjen mittavaa hyödyntämistä kaukolämpöverkossa

Loimua ja SSAB ovat sopineet selvittävänsä SSAB:n tehtaan hukkalämpöjen hyödyntämistä Hämeenlinnan kaukolämpöverkossa. Selvitys tehtaan kaukolämmöksi hyödynnettävän hukkalämmön lisäpotentiaalista ja lämmöntalteenoton konseptista tehdään vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen päätetään mahdollisista investoinneista

Kaukolämmöksi hyödynnettävissä oleva potentiaali vastaa yli sadan viidenkymmen kerrostalon käyttämää lämpömäärää.

”Toteutuessaan investoinnilla voitaisiin kylmimmällä lämmityskaudella korvata ajoittain fossiilisia polttoaineita, kuten maakaasua. Muina vuodenaikoina hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa vähentäisi myös biopolttoaineiden käyttöä. Hankkeella on toteutuessaan merkittävä energiantuotantoa tehostava vaikutus, kun polttamatta tuotetun lämmön osuutta saadaan kasvatettua”, kertoo Loimua Oy:n operatiivinen johtaja Maija Henell.

” SSAB on sitoutunut toimimaan järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti vähentääkseen toimintamme ympäristövaikutuksia sekä parantaaksemme toimintamme materiaali- ja energiatehokkuutta. Yhteistyön lisääminen Loimuan kanssa hukkalämpöjemme hyödyntämisessä palvelee hienosti tätä tavoitetta”, lisää SSAB:n energiapäällikkö Mikko Lepistö.

Osapuolet selvittävät hankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tehdään mahdolliset investointipäätökset. Toteutuessaan hanke vaatii investointeja lämmön talteenotto- ja lämpöpumppulaitteistoihin SSAB:n tehtaan alueelle, mutta myös kaukolämmön runkoverkkoa tulee vahvistaa.

Lisätietoja:

Loimua: Maija Henell, operatiivinen johtaja, puh. 044 723 7152, maija.henell@elenia.st.generax.io