Lähellä tuotettu kaukolämpö on taloudellisin vaihtoehto – mitkä ovat kaukolämmön kustannukset?

Lämmitys puhuttaa ja vertailuja eri vaihtoehtojen välillä tehdään yhä useammassa kiinteistössä. Näissä puolueeton ja vertailukelpoinen tieto, sekä kustannusten ja valintojen kokonaisvaltainen arviointi on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi Elenia Lämpö teetti tarkastelun puolueettomalla energiaratkaisujen asiantuntija One1:llä. Tarkastelussa vertailtiin eri lämmitystapoja uusissa sekä vanhoissa rivi- ja kerrostaloissa. Tutkitut vaihtoehdot olivat kaukolämpö, maalämpö, poistoilmalämpöpumppu sekä ilma-vesilämpöpumppu.

Mistä kaukolämmön kustannukset muodostuvat?

Lämmitysmuotoja vertailtaessa puhutaan usein eri vaihtoehtojen takaisinmaksuajoista. Tarkastelu tarjosi tähän kokonaisvaltaista tietoa määrittelemällä kunkin vaihtoehdon vaatimat investoinnit, rahoituskustannukset, elinkaaren aikaiset huolto- ja ylläpitokulut sekä kokonaishyötysuhteet. Lisäksi huomioitiin kustannusten nousu tulevaisuudessa. Yleisesti ottaen investointi on taloudellisesti järkevä, jos sen takaisinmaksuaika on korkeintaan 10 vuotta. Tätä pidemmillä takaisinmaksuajoilla tulevat vastaan teknisten osien ja laitteiden käyttöikä, sekä muut tekniset ja tulevaisuuteen liittyvät epävarmuudet. Kuinka esimerkiksi asukkaiden ja omistajien tarpeet ja tilanteet muuttuvat, kun puhutaan näin pitkästä ajasta?

Millainen on kaukolämmön hinta?

Tulosten mukaan Elenia Lämmön kaukolämpö on sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa yleensä edullisin 15 vuoden ajanjaksolla, verrattuna vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin kuten maalämpöön. Erityisen selvästi kaukolämpö on edullisin vanhoissa rakennuksissa, joissa tietyillä alueilla esimerkiksi maalämmön takaisinmaksuaika nousee jopa 30 vuoteen. Poistoilmalämpöpumppu voi puolestaan oikein toteutettuna olla kannattava energiansäästöratkaisu vanhemmissa suurissa kerrostaloissa. Ilma-vesilämpöpumppu pärjäsi vertailussa huonommin ja sen takaisinmaksuajat olivat muita vaihtoehtoja pidemmät.

Tuloksiin vaikuttavat jonkin verran se, että kaukolämmön hinta vaihtelee alueettain, sekä kiinteistöjen erot lämmityksessä ja sen mitoituksissa. Muutettaessa vanhan rakennuksen lämmitystä ovat investointi- ja muutoskustannukset yleensä selvästi suuremmat ja lämpöpumppujen hyötysuhteet huonommat, jolloin niiden takaisinmaksuaika venyy pitkäksi. Lämmityksen investointien kannattavuus tulee selvittää tarkoin kiinteistökohtaisesti luotettavan tiedon saamiseksi, ja tähän kannattaa pyytää arviota myös Elenia Lämmöltä.

Kustannusten vertailun ohella tulee huomioida myös lämmityksen käyttöön ja toimivuuteen vaikuttavat seikat, joita varmasti tulee eteen vuosien varrella. Tässä kaukolämmön etuina ovat vaivattomuus ja tekninen toimintavarmuus pitkällä aikavälillä. Kaukolämpö on palveluna tuotettua lämmitystä, josta pidetään huoli joka tilanteessa ja kiinteistön käyttäjien ei tarvitse huolehtia lämmön tuotannosta. Siinä ei ole myöskään sidottuna suurta pääomaa ja korkokuluja, ja asiakkaan tekniset ja taloudelliset riskit ovat pienet.

Ennen muita lämmityksen muutoksia kannattaa ehdottomasti tarkistaa rakennuksen energiatehokkuuden ja lämmitysjärjestelmän nykytila ja kuinka sitä voidaan parantaa. Usein jo pienemmillä muutoksilla ja investoinneilla päästään kokonaisuudessaan järkevimpään lopputulokseen. Mikäli kiinteistössä on vielä öljylämmitys, on kaukolämpöön liittyminen järkevä vaihtoehto joka kannattaa selvittää. Vastaavasti puupolttoaineilla lämpiäville kiinteistöille kaukolämpö tarjoaa toimintavarman ja vaivattoman lämmityksen.