Kaukolämpöputkia kuvattuna läheltä.

Kaukolämpö taloudellisesti järkevä lämmitysmuoto Elenia Lämmön alueilla

Kaukolämpö osoittautui Elenia Lämmön asiakasalueilla ja asiakasryhmissä yleensä kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi lämmitysmuodoksi 15 vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna. Tarkastelun laati puolueeton energiaratkaisujen asiantuntijayritys One1 ja siinä vertailtiin eri lämmitysvaihtoehtoja uusille sekä vanhoille rivi- ja kerrostaloille. Tutkitut lämmitysvaihtoehdot olivat kaukolämpö, maalämpö, poistoilmalämpöpumppu sekä ilmavesilämpöpumppu.

Selvitys tarkasteli eri lämmitystapojen kokonaistuotantokustannuksia, sekä kannattavuutta elinkaaritarkasteluna 15 vuoden ajanjaksolla. Selvityksessä otettiin kokonaisvaltaisesti huomioon kunkin lämmitysvaihtoehdon investoinnin vaatimat muutos- ja korvausinvestoinnit, näiden rahoituskustannukset, elinkaaren aikaiset huolto- ja ylläpitokulut sekä kokonaishyötysuhteet. Lisäksi huomioitiin kustannusten nousu tulevaisuudessa. Yleisesti voidaan todeta, että investointi on taloudellisesti järkevä, jos sen takaisinmaksuaika on korkeintaan 10 vuotta. Jos takaisinmaksuaika on tätä suurempi, tulee vastaan lämmitysjärjestelmän teknisten osien ja laitteiden käyttöikä, sekä muut tekniset ja tulevaisuuteen liittyvät epävarmuudet.


Tarkastelussa havaittiin jonkin verran alueellista vaihtelua, johtuen kaukolämmön hinnoista. Tuloksiin vaikuttavat myös kiinteistökohtaiset eroavaisuudet lämmitystavoissa ja niiden mitoituksissa, jotka tulee huomioida tapauskohtaisesti. Muutettaessa vanhaa rakennusta kaukolämmöstä lämpöpumppulämmitykseen, ovat investointi- ja muutoskustannukset selvästi suuremmat ja lämpöpumppujen hyötysuhteet yleensä huonommat, jolloin muutosten takaisinmaksuajat voivat muodostua hyvin pitkiksi (yli 20 vuotta). Poistoilmalämpöpumppu voi olla oikein toteutettuna kannattava energiansäästöratkaisu suuremmissa kerrostaloissa.

Kaukolämmön etuja ovat tekninen toimintavarmuus pitkällä aikavälillä. Siinä ei ole myöskään sidottuna suurta pääomaa ja korkokuluja, ja asiakkaan tekniset ja taloudelliset riskit ovat pienet. Kaukolämpö on myös joustava ratkaisu, joka mahdollistaa mm. eri hybridilämmitysratkaisujen liittämisen osaksi kiinteistön lämmitystä.
Lämmityksen investointien ja muutosten kannattavuus vaihtelee paikkakunnittain ja kiinteistöittäin, ja se kannattaakin selvittää tarkoin kohdekohtaisesti luotettavan tiedon saamiseksi. Ensin kannattaa ehdottomasti tarkistaa rakennuksen energiatehokkuuden ja lämmitysjärjestelmän nykytila ja kuinka sitä voidaan parantaa. Usein jo pienemmillä muutoksilla ja investoinneilla päästään kokonaisuudessaan järkevimpään lopputulokseen.

Elenia Lämmöllä on runsaasti energiatehokkuuden ja lämmitysvaihtoehtojen osaamista, jota tarjoamme asiakkaidemme käyttöön.  Ota yhteyttä meihin, niin annamme arvion lämmityksen nykytilasta ja sen mahdollisista tehostamistarpeista.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä:
Myyntipäällikkö Toni Nikkanen puh. 040 707 8332 
Asiakkuuspäällikkö Lauri Penttinen puh. 044 027 7666