kaukolämpöputkia

Hämeenlinnan Moreenin alueelle uusi kaukolämmön runkolinja – mahdollistaa alueen hiilineutraalien energiaratkaisujen kehittämisen

Loimua on päättänyt rakentaa uuden kaukolämmön yhdyslinjan Hämeenlinnan pääverkosta Moreenin alueelle. Uusi kaukolämpölinja auttaa Moreenin alueen ja samalla koko Hämeenlinnan energiaratkaisujen kehittämistä mm. mahdollistamalla entistä monipuolisemmin hukkalämpöjen hyödyntämisen.

Loimua rakentaa n. kaksi kilometriä uutta kaukolämpölinjaa Aleksis Kivenkadulta Moreeniin ja yhdistää näin Moreenissa tällä hetkellä olevan erillisverkon Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon. Hankkeen investointikustannus on 1,5 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2023 aikana.

Runkolinjan valmistuttua pääosa Moreenin alueen käyttämästä kaukolämmöstä tuotetaan Vanajan voimalaitoksella. Loimuan Hämeenlinnassa tuottama kaukolämpö perustuu 90 %:isesti uusiutuvaan energiaan, ja vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on täysin hiilineutraali kaukolämpö.

– Toteutettava investointi mahdollistaa Moreenin kaukolämmön tuottamisen Vanajan voimalaitoksen biolämmöllä. Näin alueen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla merkittävästi. Merkittävää on myös se, että uusi verkko mahdollistaa entistä paremmin Moreenin alueella syntyvien hukkalämpöjen monipuolisemman hyödyntämisen. Paikallisena energiapalveluyhtiönä Loimua haluaa toimia innovatiivisena kumppanina myös kehitettävän MORE-alueen hiilineutraalien ja energiatehokkaiden energiaratkaisujen toteuttamisessa, toteaa operatiivinen johtaja Maija Henell Loimualta.

Lisätietoja: Loimua Oy,operatiivinen johtaja Maija Henell, puh. 044 723 7152