Laukaan uusi biokattila.

Energiatehokkuus paranee investoimalla

Aloitimme pari vuotta sitten blogissamme juttusarjan siitä, mitä kaikkea energiatehokkuus tarkoittaa työssämme Loimuassa – kuinka se näkyy käytännön työssämme. Tähän mennessä olemme kirjoittaneet mm. siitä, kuinka palveluilla ja viestinnällä voidaan parantaa myös energiatehokkuutta ja kuinka energiatehokkuus tulee käytännössä esiin voimalaitoksen valvomon työssä 24/7 sekä kaukolämpöverkoston rakentamisessa ja ylläpidossa. Tällä kertaa näkökulmana on energiatehokkuuden parantaminen investointien kautta.

Loimua on sitoutunut energiatehokkuussopimuksella järjestelmällisesti parantamaan energiatehokkuutta toiminnassaan niin lämmön tuotannon kuin jakeluverkostonkin osalta. Vanajan voimalaitoksella on parhaillaan käynnissä mittava investointihanke, jonka yhteydessä vanha 1950-luvun loppuun käytetty kattila korvataan uudella modernilla kattilalla. Uusi kattila käyttää pääpolttoaineena puupohjaisia polttoaineita, kuten metsätähdehaketta ja puutuoteteollisuuden sivutuotteita. Uuden kattilan myötä lämmön tuotannon energiatehokkuus Vanajan voimalaitoksella kasvaa merkittävästi, koska uuden kattilan hyötysuhde on korkeampi kuin vanhan kattilan. Lisäksi kattilan yhteydessä oleva lämpöä talteen ottava savukaasupesuri nostaa lämpötehoa vielä entisestään. Tämä investointi onkin nykyisen energiatehokkuussopimuskauden (2017-2025) merkittävin toimenpide Loimuan osalta. Uusi kattila on suunnitelmissa saada käyttöön tämän vuoden aikana. Uuden kattilan johdosta myös Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa käytettävien uusiutuvien polttoaineiden osuus nousee yli 80 %:iin ja koko Loimuan käyttämien uusiutuvien osuus n. 85 %:iin. Suomen kaukolämmön tuotannossa keskimääräinen uusiutuvien osuus on 42 % (Lähde: Energiateollisuus: Energiavuosi 2019-Kaukolämpö).

Loimualla on valmistunut ja käynnissä myös pienempien kattiloiden rakennusprojekteja. Tikkakosken uusi lämpölaitos valmistuu kevään 2020 aikana ja myös se käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita. Aiemmin Loimualla ei ollut Tikkakoskella omaa lämmöntuotantoa. Laukaalle toteutettiin myös uuden kattilan investointiprojekti. Uusi kattila vihittiin käyttöön vuoden 2020 alussa, minkä jälkeen Laukaassa käytetään kaukolämmön tuotantoon uusiutuvia polttoaineita lähes 100 %:sti. Kaikki edellä mainitut uudet kattilainvestoinnit lisäävät tuotannon energiatehokkuutta ja kasvattavat entisestään uusiutuvien polttoaineiden osuutta vähentäen fossiilisia CO2-päästöjä. Laitoksilla on myös investoitu lämpöä talteenottaviin savukaasupesureihin olemassa olevien kattiloiden yhteyteen. Näin on tehty esimerkiksi Lammilla (2013), Akaalla (2014) ja nyt valmistuvalla edellä mainitulla uudella Tikkakosken laitoksella (2020). Kaukolämpöverkostojen osalta vanhoja putkia uusimalla parannetaan myös verkostojen energiatehokkuutta. Uusien putkien eristemateriaalit ovat parempia kuin vanhoissa, jolloin verkoston lämpöhäviöt pienenevät.  Kaikilla näillä investoinneilla parannetaan myös kaukolämmön toimitusvarmuutta.

Näiden isompien investointien ohella myös pienemmillä hankinnoilla ja toimenpiteillä voidaan parantaa energiatehokkuutta pienemmin askelin. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi vanhojen loisteputkivalaisimien vaihtaminen LED-valoihin, kattiloiden ulospuhallusten lämmön talteenotto, kaukolämmön vaihtimien uusinta ja vara-/huippukuormalaitosten raskaan polttoöljyn korvaaminen kevyellä polttoöljyllä.