Palveluilla ja viestinnällä voidaan myös parantaa energiatehokkuutta

Suomessa energiansäästöä ja energiatehokkuutta on parannettu vapaaehtoisin toimin jo 1990-luvulta lähtien valtion ja toimialojen välisillä sopimuksilla. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa vapaaehtoisuus toimii ja on tuottanut tulosta. Uusi energiatehokkuussopimus vuosille 2017-2025 allekirjoitetaan syksyllä.

Kiviä järvessä_600Elenia Lämpö on mukana aiempien vuosien tapaan sopimukseen liittyvissä toimenpideohjelmissa sekä energiantuotannon että energiapalveluiden osalta. Energiapalveluiden toimenpideohjelmassa yrityksen tavoitteena on muun muassa toteuttaa energiatehokkuustoimia yhdessä energiapalveluja vastaanottavien asiakkaiden kanssa. Tällä pyritään edesauttamaan energiatehokkuusdirektiivin energiansäästötavoitteiden saavuttamista näiden asiakkaiden energiankäytössä. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mitä palveluiden ja viestinnän kentällä on jo tehty?

Kaukolämmön asiakkaille tarjottu Elenia Aina -palvelu kertoo, miten asiakkaan lämmityslaitteet toimivat. Se kertoo, ovatko säädöt kohdallaan vai pitäisikö asiaan puuttua ja sitä kautta säästää energiaa ja samalla euroja. Jos kiinteistön lämmitysjärjestelmä (kaukolämpölaitteisto, lämmityspiirit ja myös ilmanvaihto) ei jostain syystä toimi hyvin ja tasapainoisesti, kaukolämpöveden energia ei tule tehokkaasti kiinteistön käyttöön. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi epätasaisia lämpötiloja huoneistoissa, energiahäviöitä (ja siten suurempia energiakustannuksia) sekä laitteiston liikarasitusta ja lyhempää käyttöikää (kierrätettävän veden määrän ollessa turhan suuri). Elenia Aina -palvelu ja sen Elenia Mukana -mobiilisovellus ovat myös maakaasuasiakkaidemme käytössä.

Elenian sähköverkko-, kaukolämpö- ja maakaasuasiakkaiden kulutusseurantapalvelu on ollut saatavilla jo vuosia,ja palvelua kehitetään jatkuvasti. Viime keväänä mahdollistettiin mm. kaukolämmön kulutuksen tuntitasoinen seuranta, jolloin etänä luettavaa kulutustietoa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin ja paremmin. Viime syksynä Aina-palveluun lisättiin mm. kaukolämpöveden jäähtyvyystieto. Se näytetään palvelussa hyvin selkeästi kulutuskirjeistä tuttua hymynaama-ikonia hyödyntäen. Kaukolämmön jäähtyvyys kertoo, kuinka hyvin asiakkaan lämmityslaitteisto saa siirrettyä kaukolämpöputkia pitkin tuodun lämmön kiinteistön lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Mikäli jäähtyvyys on huono, on syytä tutkia, mikä laitteistossa on vikana. Huono jäähtyvyys rasittaa ja kuluttaa lämmityslaitteistoa, joten sitäkin kautta hyvällä ylläpidolla voidaan selkeästi säästää rahaa. Tutustu kulutusseurannan Elenia Aina -palveluun www.elenia.fi/aina

Lämmönjakohuonekatselmus on maksuton lisäpalvelu Elenia Lämmön asiakkaille. Siinä käydään läpi asiakkaan ja lämmöntoimittajan laitteet sekä niiden toimintakunto. Asiakas saa katselmuksessa ammattilaisen ilmaiseksi tekemän kuntoarvion kiinteistön lämmönjakolaitteiden kunnosta. Esimerkiksi taloyhtiöt  voivat hyödyntää kyseistä lisäpalvelua tehdessään pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelmia. Lämmitysjärjestelmän toiminnasta huolehtimalla asiakkaat voivat myös säästää energiaa ja kustannuksia sekä lisätä asumisviihtyvyyttä. Jos kiinnostuit, voit tilata palvelun lähettämällä kiinteistösi tiedot ja yhteystietosi meille sähköpostitse lampoluotsi@eleni.fi.

Kerromme asiakkaillemme energiatehokkuudesta ja niihin liittyvistä palveluistamme erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, kuten taloyhtiöille järjestettävissä energiailloissa. Viestimme asiakkaillemme aiheesta myös kulutuskirjeillä. Ne lähetetään kerran vuodessa keväisin paperikirjeenä kaikille lämpö- ja kaasuasiakkaillemme sekä syksyisin toisen kerran yritysasiakkaille ja julkisen sektorin edustajille.

Tarjoamme asiakkaillemme vinkkejä energian tehokkaaseen käyttöön myös nettisivuillamme. Elenia Lämpöluotsista löytyy erityisesti lämmittämiseen liittyviä vinkkejä, joiden lisäksi Välkkyjen perhe antaa vinkkejä osoitteessa http://www.elenia.fi/yritys/energiansaasto.  Kannustamme myös aktiivisesti asiakkaitamme siirtymään näppärän ja ympäristömyönteisen e-laskun piiriin. Tällä hetkellä jo 55 prosenttia asiakkaistamme saa laskunsa sähköistä reittiä pitkin.

Paljon on siis jo tehty ja energiapalveluita kehitetään jatkuvasti, jotta voisimme auttaa asiakkaita onnistumaan entistä paremmin heidän omissa energiatehokkuustoimissaan. Myös näillä välillisillä, epäsuorilla menetelmillä olemme omalta osaltamme edistämässä Suomen oman energiatehokkuusdirektiivissä asetetun sitovan energiansäästötavoitteen saavuttamista. Energiatehokkuussopimukset ovat myös tärkeä osa Suomen ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.

Meira Saarinen