Voimalaitoksen valvomossa energiansäästön ammattilaisia

Tällä viikolla 41 vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa.  Tämän innoittamina päätimme aloittaa blogissamme juttusarjan siitä, mitä kaikkea energiatehokkuus tarkoittaa työssämme Elenia Lämmöllä – kuinka se näkyy käytännön työssämme.

Olemme jo aiemmin kirjoittaneet siitä kuinka palveluilla ja viestinnällä voidaan parantaa myös energiatehokkuutta.  Tällä kertaa päätimme avata voimalaitoksen valvomon toimintaa tästä näkökulmasta, koska valvomon henkilökunnan työssä energiatehokkuus tulee käytännössä esiin joka ikisessä toimenpiteessä 24/7.

Energiatehokkuusasiat mielletään taloudellisina asioina, koska energian hinta on usein ohjaavana tekijänä – valvomon toimenpiteet vaikuttavat suoraan laitoksen rahavirtoihin. Kun asiat tehdään energiatehokkaasti, ne tehdään samalla taloudellisesti. Tämän tavoitteen toteutumisessa ratkaisevan tärkeässä asemassa on osaava ja asiantunteva henkilökunta.

Valvomossa huomioidaan energiatehokkuutta esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • Vanajan voimalaitoksen tuotantosuunnitelmassa otetaan huomioon sääennusteet sekä kokemukseen perustuvat arviot kaukolämmön kulutuksesta. Lämpötilakäyriä säätämällä optimoidaan lämmöntuotanto suhteessa tarvittavan lämmön määrään. Samalla otetaan huomioon sähkön markkinahinta ja optimoidaan tuotanto myös kustannustehokkaasti parhaalla tavalla. Myös lämmön kulutuspiikit otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lämmöntuotannossa. Kaukolämpöverkkoon ajetaan juuri oikeanlämpöistä vettä, jotta lämpöä riittää kaikille asiakkaille kuitenkin lämmittämättä kaukolämpövettä liikaa. Korkeampi lämpötila johtaisi suurempiin lämpöhäviöihin kaukolämpöverkossa ja nostaisi myös voimalaitokselle palaavan kaukolämpöveden lämpötilaa, jolloin muun muassa savukaasupesurilla tapahtuva lämmöntalteenotto huononisi. Valvomo-operaattori toimeenpanee tuotantosuunnitelman, seuraa sen toteutumista ja tarvittaessa säätää tuotantoa oikeaan suuntaan.
  • Vanajan voimalaitoksella hyödynnetään kaukolämpöakkua siten, että kattila käy koko ajan hyvällä hyötysuhteella. Akkuun tallennetaan lämpöä varastoon, jolloin ei tarvitse myöskään käyttää muualla verkossa sijaitsevia maakaasulaitoksia niin paljon. Akun täyttö ja purkaminen suunnitellaan siis mahdollisimman energiatehokkaasti.
  • Kattilasta poistuvat savukaasut ovat vielä kuumia ja niissä on paljon hyödynnettävissä olevaa lämpöenergiaa. Savukaasupesurilla saadaan piipusta poistuvista savukaasuista lämpö tehokkaasti talteen. Samalla savukaasuista saadaan myös puhdistettua muun muassa hiukkasia ja rikkidioksidia.
  • Hyvän palamisen mittaus ja säätö hoidetaan automaatiojärjestelmän avulla, mutta operaattorin tehtävä on myös valvoa palamisen tasoa. Hyvän palamisen varmistamisella pidetään päästöt kurissa, mutta varmistetaan samalla myös polttoaineen tehokas hyödyntäminen. Valvomon henkilökunnalla on kokemuksen perusteella kertynyt paljon tietoa hyvistä ja huonoista polttoaineista hyötysuhteen kannalta ja he pystyvät antamaan niistä parasta palautetta polttoainehankinnasta vastaaville. Esimerkiksi eri vuodenaikoina vaatimukset polttoaineilta vaaditulle laadulle vaihtelevat.
  • Koska ajotavassa on otettava huomioon laajasti eri näkökohtia, voidaan voimalaitosta ajaa toimivasti useilla eri tavoilla. Näistä parhaan selvittämiseksi Elenia Lämmössä onkin ollut käynnissä vuoden 2017 alusta sisäinen tehokkuuskilpailu parhaan hyötysuhteen saavuttavan ajotavan löytämisessä.