Lämpölaitos yöllä.

Energiantuotannon ulkoistamisen edut

Energiantuotanto vaatii monenlaista osaamista

Energiantuotantolaitosten operointi vaatii nykypäivänä monenlaista osaamista. Laitokset toimivat pitkälti automaation perässä ja perinteisen mekaanisen käyttö- ja kunnossapito osaamisen lisäksi tarvitaan ymmärrystä voima- ja lämpölaitoksien automaatiojärjestelmistä ja kykyä tehdä säätömuutoksia esimerkiksi laitoksen käyttämän polttoaineen laadun muuttuessa. Kunnossapitokin on muuttunut vahvasti vuosien kuluessa vikakorjauksista ennakoivaan kunnossapitoon ja nykyään ymmärretään paremmin, että kunnossapidon suunnittelu ja laitevikojen välttäminen ovat investointeja laitoksien parempaan käytettävyyteen, vaikka näkyvät tuloslaskelmassa.

Voima- ja lämpölaitoksilla on lisäksi laajat ympäristö- ja turvallisuusasetukset, jotka laitoksen toiminannaharjoittajan tulee täyttää ja joiden muutoksia tulee seurata. Painelaitteiden käytönvalvojan nimeäminen on monelle tuttua, mutta sen lisäksi kemikaalit, öljyn varastointi, tuhkien hävitys, päästöjen seuranta ja viemärivesien analysointi sisältävät kaikkia säännöksiä, jotka tulee toteuttaa ja raportoida eteenpäin asianmukaisella tavalla.

Loimuan tarjoama energiakumppanuus

Loimualla lämpö- ja voimalaitoksia hoitaa aina koko yrityksen organisaatio ja emme odota yhden henkilön pystyvän hoitamaan laitoksen kaikkia tarvittavia asioita itsenäisesti. Käyttöinsinöörit- ja asentajat tuntevat luonnollisesti laitoksen parhainten, mutta saavat aina tarvittavaa apua Loimuan sähkö- ja automaatio osastolta, projektiorganisaatiolta, ympäristöpäälliköltä, polttoainepäälliköltä tai esimerkiksi tuotanto- ja kehityspalveluista. Tässä onkin mielestäni merkittävin hyöty, jonka asiakas saa ulkoistaessaan energiantuotantolaitokset osaavalle ja luotettavalle kumppanille: laitoksen tuntevat ja erityisosaamista vaativat resurssit usein monikertaistuvat. Tämä näkyy asiakkaan resurssien vapautuessa oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen samalla kuin energiatuotantolaitosten käytettävyys paranee, ja niihin liittyvät hallinnolliset ja taloudelliset riskit vähentyvät.

Ulkoistaminen hyötynä mainitsen vielä asiakkaan rahoituskustannusten hallinnan. Energiantuotantolaitoksien alku- ja ylläpitoinvestoinnit ovat raskaita ja energiapalvelun ulkoistamisella yritys voi välttyä suurilta pääomakustannuksilta ja siirtää ne muuhun liiketoimintaansa missä ne tuottavat paremmin arvoa.

Suomalaiset ovat ”tee se itse” – kansaa ja ymmärrän hyvin asiakkaita, jotka haluavat pitää kaikki langat käsisään. Muuttuvassa maailmassa kaikki joutuvat kuitenkin miettimään mitkä osa-alueet kuuluvat omaan liiketoimintaansa ja mihin omia rajallisia resurssejaan käyttää. Loimua haluaa erottautua muista palveluntarjoajista ja tarjota kokonaisvaltaista energiakumppanuutta kaikille asiakkailleen.