Kaverukset.

Oppilaitosyhteistyö kehityksen mahdollistajana

Loimuassa tehdään vuosittain paljon yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Olemme tiiviisti yhteyksissä eri oppilaitosten ja opettajien kanssa ja tarjoamme opiskelijoille mielenkiintoisia projektityömahdollisuuksia.

”Viimeksi Hämeenlinnassa ammattikorkeakoulun opiskelijat tutkivat eri biopolttoainelajikkeiden tyypillistä palakokojakaumaa ja Jyväskylässä haettiin ammattikorkeakoulun ”Teollisuuden suunnitteluprojekti”- opintojaksossa yhden lämmityskohteen kustannustehokkainta ratkaisua: vaihtoehtoina oli pelletti, hake, kaukolämpö, maalämpö ja aurinkolämpö”, kertoo Loimuan tekninen johtaja Anne Piispanen.

Osana vuosisuunnitelmiaan oppilaitokset tekevät myös säännöllisiä tutustumisia eri laitoksiimme. Useammilla laitosvierailuilla saatetaan jo valmiiksi sopia tapaamisesta myös seuraavana vuonna. Koemme tällaisen yhteistyön olevan hedelmällistä niin opiskelijoille kuin meillekin ja se onkin yksi tärkeä osa yhteiskuntavastuutyötämme.

Lopputyöt Loimuassa

Vuosittain meillä on tarjolla lopputyömahdollisuus 1-3 insinööri- tai diplomi-insinööriopiskelijalle. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä tämä tärkeä osa opintojaan tuotantoympäristössä ja he pääsevät ratkomaan todellisia ongelmia.

Lopputyön aiheena on muun muassa selvitetty savukaasupesurin lauhdevesien käsittelylaitteistoa. Tästä lopputuloksena oli kustannustehokas ratkaisu, jolla saavutetaan ympäristöviranomaisen määrittämät veden kiintoainepäästöt. Lisäksi on tehty esimerkiksi opinnäytetyö Vanajan uuden kattilan savukaasupesuri -kokonaisuuden valinnasta.

Kesätyöt ja TET-harjoittelu väylänä energia-alalle

Lopputyömahdollisuuksien lisäksi tarjoamme joka kesä harjoittelupaikkoja yli kymmenelle opiskelijalle. Tänä poikkeuksellisena koronavuotenakin pystyimme tarjoamaan kesätyöpaikkoja täydellä laajuudella huolimatta vallitsevasta maailmantilanteesta. Tänä kesänä meillä oli kokonaisuudessaan 14 eri alojen opiskelijaa kesätöissä eri alueillamme. Kukin opiskelija pääsi omien työtehtäviensä kautta tutustumaan energia-alaan.

Omien kesätyötehtäviensä lisäksi pidämme tärkeänä, että opiskelijat tutustuvat kesän aikana laajemminkin toimintoihimme. Tästä syystä he viettämät muutaman työpäivän myös muissa kuin juuri omissa työtehtävissään. Yksi kesätyöntekijöistämme, Enni, kirjoitti blogiimme fiiliksiään kuluneesta kesästä. Voit käydä lukemassa hänen ajatuksiaan tästä.

Kesätyöntekijöiden lisäksi meillä on tarjolla myös TET-harjoittelupaikkoja. TET-harjoittelun avulla tarjoamme myös nuoremmille koululaisille mahdollisuuden päästä tutustumaan työelämään.

Jatkossakin me Loimuassa haluamme tarjota uusille energia-alan tulokkaille väylän päästä aitiopaikalta seuraamaan alaa ja sen kehitystä. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö tarjoaa kaikille osapuolille mahdollisuuden asioiden tarkasteluun uudesta näkökulmasta.