Miehet juttelevat toimistossa.

Hyvän energiaremontin suunnittelu, osa 2

Onnistunut energiaremontti parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja asumismukavuutta, ja varmistaa että lämmitys toimii vaivattomasti ja luotettavasti pitkälle tulevaisuuteen. Edellisessä blogikirjoituksessa käytiin läpi asioita, joita on hyvä huomioida energiaremonttia suunniteltaessa. Tässä osassa syvennytään tarkemmin näihin kysymyksiin.

Investointi: Kuinka paljon ja mihin kannattaa kiinteistössä investoida? Jos kiinteistössä on muita välttämättömiä korjausinvestointeja ja velkaa, kannattaa myös lämmityksen investointeja miettiä tämän mukaan. Onko halua ja varaa investoida lämmitykseen kymmeniä tuhansia, tai jopa satoja tuhansia ja tuleeko investoinnin maksaa itsensä takaisin alle 15-20 vuodessa.

Energian hinta ja käyttökustannukset

Energia- ja käyttökustannukset: Miten vakaat ja ennustettavat ovat lämmitysmuodon kustannukset, ja kuinka laitteiston toiminta voi vaikuttaa näihin. Millainen riski on, että kustannukset ovatkin suuremmat kuin alun perin suunnitelmissa on laskettu? Lämpöpumppujen hyötysuhteet vaihtelevat rakennuksesta riippuen, ja toiminta ja vikatilanteet vaikuttavat energiakustannuksiin merkittävästi. Vastaavasti kaukolämmön toiminta on varmempaa ja ennustettavampaa, eikä suuria yllätyksiä yleensä esiinny.

Vaikutukset kiinteistön sähköliittymiin: Tämä kysymys tulee eteen etenkin lämpöpumppuratkaisuissa, joissa lämmityksen tarvitsema sähkötehon tarve kasvaa ja kiinteistön sähköliittymää tulee usein suurentaa ja kaapelointia uusia. Sekä sähköliittymän että tonttijohdon ja sähkökeskuksen muutokset on hyvä selvittää etukäteen ja huomioida investoinnin suuruudessa. Suurempi sulakekoko nostaa myös sähkönsiirron perusmaksuja, mikä tulee huomioida käyttökustannuksissa. Jos taas kiinteistön sähkönsiirron sulakekoko riittäisi jo sellaisenaan suuremmille tehoille, on se todennäköisesti liian suuri ja sitä voitaisiin pienentää ja näin säästää sähkönsiirron perusmaksuissa.

Energian hintakehitys: Loimuan kaukolämmöllä on ollut vakaa hintakehitys. Viimeisen 5 vuoden aikana kaukolämmön kokonaishinta on noussut yhteensä noin 5-7 %, eli suunnilleen yleisen inflaatiokehityksen mukaisesti. Vastaavasti esimerkiksi sähkön kokonaishinta (siirto- ja energiamaksut) on viimeisen 5 vuoden aikana noussut yhteensä 20-30 %.

Lämmityksen toiminnan seuranta ja huollot: Lämmitysmuodot eivät ole samanlaisia sen suhteen, mitkä asiat kuuluvat asiakkaan vastuulle. Kaukolämpö on palveluna tuotettua lämmitystä, jolloin lämmöntoimittaja ottaa vastuun lämmöntuotannosta ja sen riittävyydestä. Loimualta saa myös palveluja asiakkaan kaukolämpölaitteiden ja lämmityksen toiminnasta huolehtimiseen. Muissa lämmitysmuodoissa (öljy, pelletti, lämpöpumput) asiakas vastaa itse lämmön tuotannosta, laitteet ovat monimutkaisempia ja vaativat enemmän huoltoa ja seurantaa. Tämä luonnollisesti näkyy myös kustannuksissa ja kiinteistönomistajien vaivassa. Hyvin suunnitellussa energiaremontissa valitaan lämmityksen toiminnan ja ylläpidon kannalta varmoja ratkaisuja, joiden toimittajien voi luottaa vastaavan puhelimeen, myös vuosien päästä.

Ratkaisujen käyttöiän pituudessa on selviä eroja: Kiinteistön kaukolämpölaitteiden käyttöikä on noin 20-25 vuotta ja korjaus- ja uusintakustannukset ovat suhteellisen edulliset. Vastaavasti esimerkiksi lämpöpumpuilla käyttöikä on 10-15 vuotta ja huoltojen ja uusinnan kustannukset ovat huomattavasti suuremmat.

Mahdolliset tilamuutokset: Eri lämmitystavat voivat vaatia kiinteistössä merkittäviäkin tilojen muutoksia, riippuen tarvittavista laitteista ja lämmönvaraajista. Näistä aiheutuu kustannuksia ja tiloja voidaan menettää pois muusta käytöstä.

Lämmitysjärjestelmän perussäädöt kuntoon: Ennen kuin lähdetään miettimään millä lämpö rakennukseen tuotetaan, kannattaa laittaa perusasiat kuntoon. Lämmitysverkoston tasapainotus varmistaa, että huoneistot ja tilat lämpiävät tasaisesti, mikä parantaa asumismukavuutta ja säästää energiakustannuksissa. Lisäksi lämmityksen säätö kannattaa päivittää nykytekniikan tasolle ja ottaa käyttöön älykäs lämmityksen säätö ja optimointi – Loimuan Lämpöluotsi Älykäs tarjoaa mahdollisuuden tähän ilman alkuinvestointia.

Mietitäänkö teidän kiinteistössänne energiaremonttia? Onko lämmönvaihdin jo käyttöikänsä loppusuoralla? Me Loimuassa tarjoamme monipuoliset energiaratkaisut sekä kiinteistön lämmityksen tehostamista ja vaihtoehtoja miettiville asiakkaillemme neuvontaa ja luotettavia arvioita eri vaihtoehdoista. Näin mahdollistetaan onnistunut energiaremontti, ja vältytään siltä että suuria investointeja ja pitkävaikutteisia valintoja tehdään vain tietyn ratkaisun myyjän arvion perusteella.

Loimuan asiantuntijat palvelevat:
Kanta-Häme ja Toijala: Toni Nikkanen, puh. 040 7078 332, toni.nikkanen@elenia.st.generax.io 
Jyväskylän seutu, Vilppula ja Heinola: Lauri Penttinen, puh. 044 0277 666, lauri.penttinen@elenia.st.generax.io
Oulainen ja Kärsämäki: Sami Leppälä, puh. 040 660 8686 , sami.leppala@elenia.st.generax.io