Loimuan tyomiehet portaissa.

Työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöpolitiikka

Me Loimuassa tarjoamme kokonaisvaltaisia, vastuullisia ja asiantuntevia energiaratkaisuja. Haluamme toimia asiakkaillemme luotettavana lähikumppanina. Toimimme alamme suunnannäyttäjänä ja vastuullisuus on meillä arjen tekoja. Tuotamme kaukolämpöä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Lisäksi tarjoamme energia-, valvomo-, käyttö- ja kunnossapitoratkaisuja kiinteistöille sekä teollisuudelle. Varmistaaksemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Toimimme usealla paikkakunnalla yhteistyössä eri teollisuuden toimijoiden kanssa ja hyödynnämme heidän tuotannostaan syntyvää lämpöä kaukolämpöverkossamme.

Työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat ovat merkittävä osa yrityskulttuuriamme. Noudatamme järjestelmällistä ja ennaltaehkäisevää lähestymistapaa sekä parhaita toimintatapoja turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessamme. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ja haluamme olla johtava yhtiö työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnassa. Työturvallisuus- ja ympäristöasiat ovat myös osa liiketoimintastrategiaamme ja niiden tavoitteet ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin päämäärämme. Loimuan työterveys-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet määritellään ja arvioidaan tämän politiikan mukaan.

Sitoutumisemme työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseen sekä ympäristönsuojeluun merkitsee seuraavaa:

 • Pidämme tärkeänä, ettei kukaan sairastu tai muuten vahingoitu tekemänsä työn seurauksena – päämäärämme on nolla tapaturmaa tai työperäistä sairastumista.
 • Yhtiön johto ja henkilöstö sekä yhteistyökumppanit sitoutuvat vammojen ja terveyden heikentymisen ennaltaehkäisyyn luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.
 • Tuemme henkilöstömme työkykyä erilaisilla työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä sekä tiiviillä yhteistoiminnalla työterveyshuollon kanssa
 • Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia vähentämällä päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin, sekä parantamalla resurssitehokkuuttamme.
 • Tähtäämme toiminnassamme ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliuteen, energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä vastuulliseen toimitusketjuun polttoaineiden hankinnassa.
 • Autamme asiakkaitamme kehittämällä ja tarjoamalla energiankäyttöä tehostavia palveluja.
 • Koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme ja perehdytämme kumppaneitamme huomioimaan toiminnassaan työturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden.
 • Käytämme palveluissamme luotettavia ja vastuullisia kumppaneita. Edellytämme kumppaneiltamme sitoutumista Loimuan työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöpolitiikkaan.
 • Otamme toiminnassamme huomioon myös asiakkaidemme turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.
 • Kuuntelemme ja osallistamme henkilöstöämme sekä tarvittaessa kumppaneitamme työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.
 • Kannustamme henkilöstöämme aloitteellisuuteen erityisesti ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittämiseksi.

Henkilöstöön panostaminen on osa liiketoimintamme kehittämistä ja kilpailukykymme parantamista. Tavoitteena on luoda työympäristö, joka rohkaisee kaikkia työntekijöitä parhaisiin mahdollisiin suorituksiin turvallisessa, terveellisessä ja motivoivassa ympäristössä. Tätä tuetaan jatkuvalla henkilöstöosaamisen kehittämisellä ja koulutuksilla.

Käytössämme on sertifioidut ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuus- sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät, jotka kattavat koko Loimuan toiminnan.

9.1.2023
Matti Tynjälä
Toimitusjohtaja