Päästötiedot ja energialähteet

Tältä sivulta löydät tarkennetut tiedot tuotantomme päästöistä ja käyttämistämme energialähteistä verkkokohtaisesti. Sivulla on tietoa myös polttoaineveroista.

Päivitetty energiatehokkuuslaki (787/2020) ja sen perusteella annettu valtioneuvoston asetus (254/2021) velvoittaa kaukolämpöyhtiöt tarjoamaan asiakkailleen tietoa kaukolämmön päästöistä, energialähteistä ja veroista. Laki liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon.

Loimuan ja Oriveden Aluelämmön kaukolämmön päästöt ja energialähteet verkoittain löydät täältä: https://www.klpaastolaskuri.fi/

Maakaasun päästökerroin on 199,33 kgCO2/MWh (Lähde: Tilastokeskuksen polttoaineluokitus 2023)

Kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden verot löytyvät täältä:
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/sahkovero/verotaulukot/

Lisätietoa

Lisää tietoa energiatehokkuudesta ja eri toimista energiatehokkuuteen liittyen löydät Motivalta www.motiva.fi tai maakuntasi energianeuvojalta, lista neuvojista löytyy täältä: energiavirasto.fi/energianeuvonta

Loppuasiakkalla käytettävissä olevat oikeussuojakeinot löytyvät kaukolämmön sopimusehtojen kohdasta 15 Riitojen ratkaiseminen