Ympäristöteolle löytyi silminnäkijä

Hämeenlinnassa vuonna 1964 aloitettu kaukolämmön tuotanto sai aikaan merkittävän muutoksen kaupungin ilmanlaadussa, kun monen yksittäisen piipun tilalle tuli yksi lämpökeskuspiippu.

Kaukolämpö puhdisti Hämeenlinnan savusumun 60-luvulla

Hämeenlinnan kaukolämpö vietti viime vuonna 50-vuotispäiviään. Järjestimme merkkivuoden kunniaksi juhlaseminaarin, jossa oli puhujina myös asiakkaitamme sekä muiden sidosryhmiemme edustajia.

Ympäristöasioista kiinnostuneena mieleeni jäi erityisesti hämeenlinnalaisen asiakkaan puheenvuoro, jossa hän muisteli aikoja ennen vuotta 1964. Silloin monet kiinteistöt lämmitettiin kiinteistökohtaisilla puu- tai öljypannuilla tai vastaavilla, jolloin savua tupruttavia piippuja oli paljon. Kaupunki oli usein sankan savun peitossa ja lumisille pinnoille kertyi mustaa nokea. Hän kertoi havainneensa omin silmin selvän muutoksen kaupungin ilmanlaadussa, kun yhä useampi kiinteistö oli liittynyt kaukolämpöön. Sittemmin kaukolämpöverkkoa on laajennettu, ja tällä hetkellä jo noin 90 % hämeenlinnalaisista kuuluu kaukolämmön piiriin.

Kertomus herätti ajattelemaan, kuinka hyvä tilanne ilmanlaadun suhteen esimerkiksi Hämeenlinnassa on. Ja se on suureksi osaksi kaukolämmön ansiota. Kuitenkin edelleen pienhiukkasten (PM2,5) päästöistä yli puolet aiheutuu Suomessa puun pienpoltosta eli saunojen, mökkien ja asuntojen tulisijoista (lähde: Suomen ympäristökeskus 2013, Ympäristön tila Suomessa 2013). Juuri tästähän on kysymys, kun puhutaan keskitetyn lämmöntuotannon ympäristöhyödyistä!  Suurissa polttolaitoksissa poltto tapahtuu valvotuissa olosuhteissa: palaminen on hyvää, piiput ovat korkeita, päästöille on asetettu päästörajat viranomaisten toimesta ja päästöjä tarkkaillaan. Päästörajoihin pääsemiseksi on asennettu tehokkaita savukaasujen puhdistuslaitteita.

Lisäksi on muita tärkeitä näkökulmia, kuten energiatehokkuuden parantaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, jotka jäävät usein huomaamatta. Hämeenlinnan ympäristöteosta saimme kuitenkin iloksemme kuulla silminnäkijän todistuksen.

Meira Saarinen

PS. Voit tutustua Hämeenlinnan kaukolämpötoiminnan historiaan http://www.elenia.fi/50v/alku/ ja katsoa, mitä muuta Suomessa ja maailmalla on tapahtunut lämpimien vuosikymmenten aikana.