Vuoden 2022 yritysvastuuraporttimme julkaistu

Vastuullisuus on osa Loimuan jokapäiväistä tekemistä ja osa strategiaamme. Olemme julkaisseet yritysvastuuraportin viime vuoden osalta. Vastuullisuustyössämme olemme vuonna 2022 tehneet mm. seuraavaa:

  • laadimme hiilineutraaliuspolun saavuttaaksemme 2030 mennessä päästöttömän lämmöntuotannon
  • saimme tunnustusta kansainvälisissä vastuullisuusvertailuissa
  • teimme ilmastonmuutoksen riskiarvioinnin
  • lisäsimme uusiutuvan energian käyttöä
  • päätimme investoinneista, joilla saadaan lisättyä hukkalämpöjen hyödyntämistä
  • menestyimme vastuullinen kesäduuni-tutkimuksessa
  • julkaisimme uudet eettiset ohjeemme ja ilmiantokanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen
  • aloitimme yrityskulttuurin kehittämishankkeen
  • ryhdyimme tarjoamaan työntekijöille mahdollisuutta vapaaehtoistyön tekemiseen

Lue tarkemmin yritysvastuuraportistamme täältä: