Umacon.

Vanajan vanhojen kattiloiden purkumetalli kierrätetään tehokkaasti

Vanajan voimalaitoksen uuden kattilan tieltä puretaan vanhat 1950-luvulla rakennetut kattilat. Purkutyön toteuttaa Umacon, joka myös kierrättää purusta syntyvät materiaalit. Vanajalla eri purkujätejakeille on omat lavansa ja lavojen täyttyessä jätteet toimitetaan luvallisiin vastaanottopaikkoihin eli toimijoille, joilla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Asbestijäte kerätään omaan tarkoituksen mukaiseen jätelavaan ja toimitetaan Suomen Erityisjätteelle Forssaan. Puu ja rakennusjäte toimitetaan Kiertokapulalle.

Umacon on erikoistunut teollisuuden purkuprojekteihin. Heidän kokonaistoimitukseen kuuluu itse purku, mutta myös materiaalien keräys ja uudelleen kierrätys. Kaikkiaan heidän omalta kierrätyslaitokselta Myllykoskelta lähtee vuosittain reilu 7000 tonnia metallia kierrätyksen, joka vastaa n. 200 kuorma-autollista. Tämän lisäksi metallia menee kierrätykseen myös suoraan työmailta ja Lahden kierrätyspisteeltä. Umaconin kautta kierrätykseen menee kokonaisuudessaan peräti 15 000 tonnia metallia. Rakennuspuruista metallien kierrätykseen tulee pääasiassa terästä ja pieniä määriä kuparia. Teollisuuden purkutöistä tulee näiden lisäksi haponkestävää, ruostumatonta ja erilaisia erikoisteräksiä.

Vanajan purkuprojektista syntyvä metallijäte viedään voimalaitokselta ensin Umaconin omaan keräyspisteeseen Myllykoskelle, josta se toimitetaan uudelleen hyödynnettäväksi. Yhteensä kattiloiden purkuprojektista syntyy hieman yli 1000 tonnia eli 25-30 rekallista metallia uudelleen metalliksi.

Vanajan purkutyömaalta tuleva metalli pyritään kierrättämään mahdollisimman nopeasti. Saapuva tavara lajitellaan ensin ja käsitellään tämän jälkeen leikkurilla, josta materiaali toimitetaan eteenpäin terästehtaalle. Isommat metallikappaleet, joita leikkuri ei pysty pilkkomaan, polttoleikataan. Vanajan kattiloiden purkuprojektista materiaalina on pääasiassa ollut tavallista ns. mustaa rautaa ja valurautaa. Tällainen materiaali kiertää nopeasti ja lähtee Umaconilta eteenpäin muutamassa viikossa. Projektista ei synny uudelleen käytettäviä osia tai laitteita, vaan kaikki materiaali menee raaka-aineeksi terästehtaalle.

Vanajan vanhojen kattiloiden materiaali toimitetaan Ovakolle Imatralle tehtaan tuotannon raaka-aineeksi. Ovako tuottaa mm. erilaisia terästuotteita kuten tankoja, putkia ja puolivalmiita komponentteja.

Kaikkiaan Umaconin liikevaihdosta n. 23 % tulee metallin kierrätyksestä. Yritys hoitaa useimmat purkutyöt kokonaisurakoina, joissa kierrätysmaksut kuuluvat urakkaan. Metallien kierrätys on jätteistä ainoa mistä syntyy positiivista liikevaihtoa. Viime vuosina kierrätykseen on volyymin kasvaessa ja toiminnan kehittyessä alettu panostamaan entisestään ja on etsitty uusia ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita. Ympäristöarvojen lisäksi jätteiden tehokkaalla kierrätyksellä ja hyötykäytöllä on mahdollista saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä. Umacon Oy:n kierrätys- ja hyötykäyttöaste toiminnassaan on 98 %.

Juttua varten on haastateltu Umaconin toimitusjohtajaa Jani Haapalaista.