Vanajan keskusvalvomon operaattori Dana Khoddami: “Tärkein tehtävämme on turvata asiakkaiden lämmönsaanti”

Loimuan luotettavan lämmöntoimituksen takana on Vanajan keskusvalvomossa työskentelevä operaattori Dana Khoddami kollegoineen. Yhdessä he pitävät huolen, että kaukolämpö kulkee kaikkiin kohteisiin katkotta.

Seinille nostetuilla valtavan kokoisilla näytöillä vaihtelevat valvontakamerakuvat ja grafiikka. Niitä tarkkailee Hämeenlinnan Vanajan keskusvalvomossa työskentelevä operaattori Dana Khoddami.

Näyttöjen avulla Khoddami valvoo, että Loimuan lämpölaitokset tuottavat ja kaukolämpöverkot jakelevat lämpöä asiakkaille luotettavasti ja katkotta. Näyttöjä on viisi, mutta se ei riitä pitämään auki kuvayhteyttä kaikille laitoksille samaan aikaan. Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueella lämpölaitoksia on parikymmentä, verkkoja seitsemäntoista. Niiden kautta kaukolämpöä siirtyy kaikenlaisiin kohteisiin: virastoihin, kauppoihin, päiväkoteihin ja kerrostaloihin. Kuvaa ohjataan näytöille punaisena hehkuvan hälytyslistan mukaan.

“Hälytyksiä tulee joka vuorossa. Kesäisin, kun kuormat verkoissa ovat pienemmät, vähemmän, ja talvella enemmän. Kylminä pakkaspäivinä valvomossa käy välillä aikamoinen rumba”, Khoddami kertoo. “Vikatilanteet eivät kuitenkaan määritä sitä, onko päivä onnistunut vai ei, vaan kuuluvat tähän työhön.”

Vanajan keskusvalvomossa operaattori Dana Khoddami seuraa Loimuan lämpölaitosten ja kaukolämpöverkkojen toimintaa automaation avulla.

Valvontaa kellon ympäri

Keskusvalvomossa työskentelee kaksi henkiöä kahdessa vuorossa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Arkipäivien ruuhkaa on usein helpottamassa kolmas tai neljäskin silmäpari.

“Pääosin valvomme automaatiota, mutta pystymme puuttumaan myös fyysisen laitteiston ongelmatilanteisiin.”

Keskusvalvomosta tehtävän tarkkailun lisäksi valvottavilla alueilla on aina vuorossa myös päivystäjiä. Jos laite on rikkoutunut, eikä tilannetta voi ratkaista etänä, hälytetään paikan päälle Loimuan päivystäjä.

Valvomossa 12 tunnin mittaiset aamu- ja yövuorot alkavat ja loppuvat kuudelta. Työrytmi on säännöllinen: kaksi aamuvuoroa, kaksi yövuoroa ja sen jälkeen kuusi päivää vapaata. Vapaaputki pitää huolen, että valvomossa on aina paikalla virkeää väkeä.

Työvuoron aluksi Khoddami käy läpi kaikki valvottavat kohteet sekä tarkistaa, kuinka suuri kaukolämmön kulutus on ja riittääkö Vanajan voimalaitoksella varmasti polttoaine. Arkipäivisin aikaa kuluu myös puhelimessa. Khoddami on viikoittain yhteydessä maakunnissa sijaitseviin etävalvottaviin kohteisiin ja polttoainekuljettajiin. Keskusvalvomoon saatetaan myös soittaa vikatilanteissa.

“Työpäivät eivät koskaan ole keskenään täysin samanlaisia, sillä tilanteet muuttuvat päivittäin”, Khoddami sanoo.

Joskus hän jalkautuu Vanajan voimalaitokselle tekemään niin sanottua kenttäkierrosta – osa lämmönjakelun luotettavuutta sekin. Kenttäkierroksilla tarkkaillaan laitosten toimintaa ja varmistetaan, että laitteistot toimivat niin kuin pitää.


Operaattori Dana Khoddamin työpäiviin vaihtelua tuovat Vanajan voimalaitoksessa tehdyt tarkastuskierrokset.

Nopea reagointi takaa jatkuvan lämmön

Erityisen kinkkisiä ovat päivät, jolloin kaukolämpöä kuluu kaikkialla paljon, ja sattuu vikatilanne. Polttoaineisiin liittyvät viat, kuten jäinen polttoaine tai vikaantuneet kuljettimet, vaativat usein paikan päälle menemistä.

Lämmitysverkon toiminnan häiriö voi olla seurausta joko voimalaitoksen tai putkiverkoston viasta. Kaikkeen on varauduttu: jos varsinaiseen voimalaitokseen tulee vika, käyttöön otetaan varalämpölaitokset.

“Joskus harvoin putkeen saattaa tulla vuoto. Satoja kilometrejä pitkän putkiverkoston vanhoja osuuksia uusitaan jatkuvasti, jotta riski vuodoille pysyisi mahdollisimman pienenä”, Khoddami kertoo.

Häiriön sattuessa tehdään keskusvalvomossa ensin tilannekartoitus: voidaanko tilanne hoitaa etänä vai tarvitaanko päivystäjän apua.

“Tilanteissa ei voi jäädä kovinkaan pitkäksi aikaa miettimään, miten toimitaan. Tärkein tehtävämme on turvata asiakkaiden katkoton lämmönsaanti.”

Tiukoissa paikoissa auttaa tiivis työyhteisö – ja huumori. ”Koskaan ei ole päivää, jolloin ei naurettaisi”, Dana Khoddami kertoo.

Johdonmukaisesti ammattitaidolla

Lämmityskatkosten välttämiseksi lämpölaitokset, varalämpölaitokset ja kaukolämpöverkosto pyritään pitämään mahdollisimman hyvässä kunnossa sekä automaatio ajan tasalla. Tärkeässä roolissa on myös niitä valvovien operaattoreiden osaaminen.

Khoddami on työskennellyt Loimuan keskusvalvomossa kaksi vuotta, operaattorina viisi vuotta ja energia-alalla yhteensä kahdeksan vuotta. Koulutukseltaan hän on prosessinhoitaja ja voimalaitoskäyttäjä.

“Kouluttautuminen on ollut iso etu. Tiukan paikan tullen ei voi kaivaa kaapista ohjekirjaa, vaan tiedon pitää löytyä omasta päästä.”

Valvottavat kohteet eivät ole keskenään samanlaisia, joten ohjatakseen erityyppisiä laitoksia ja verkkoja operaattoreiden tulee opetella erikseen jokaisen toiminta.

Ammattitaidon ylläpitämisen lisäksi on huolehdittava omasta hyvinvoinnista. Khoddamille se tarkoittaa sopivasti liikuntaa, riittävästi unta ja terveellistä ruokavaliota.

“Vikatilanteet eivät katso kelloa. Vireystilan pitää säilyä läpi työvuoron hyvänä, jotta osaa toimia johdonmukaisesti tarvittaessa myös neljältä aamuyöllä.”