laitteiston valvonta

Valvomo-palvelussa tieto ja taito kohtaavat

Kylmää, kuumaa, mittareita, säätöjä ja useiden laitteiden yhdistelmiä. Tänä päivänä lämmönjakohuoneessa tai teollisuuslaitoksessa saattaa odottaa melkoinen hybridisetti hallittavaksi. Onneksi pätevä apu löytyy Loimuan Valvomo-palvelusta.

Lämmityksen ja lämmöntuotannon häiriöttömyys on tärkeää niin yksittäisen asukkaan, taloyhtiön kuin tuotantolaitoksen kannalta. Usein kiinteistön lämmitystä valvoo huoltoyhtiö, joka ei mitenkään voi olla kaikkien teknisten ratkaisujen ja järjestelmien asiantuntija. Huonoin ongelmatilanne onkin sellainen, jota ei edes huomata. Lämmitysasioissa huolensa voi onneksi heittää Loimuan Lämpöluotsi Valvomo -palvelun kokeneille ammattilaisille.

Tietoa pitää osata tulkita


Mitä enemmän liikkuvia osia, sitä enemmän ymmärrystä ja ammattitaitoa vaatii lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvän kokonaisuuden pitäminen hanskassa. Loimuan 24/7-toimivan Valvomo-palvelun ammattilaiset ovat huippuosaajia työssään, jossa ei odotella hälytyksiä, vaan pyritään ennaltaehkäisemään niitä.
Palvelun ydin on siinä, että pitkän linjan energia-ammattilaiset osaavat tulkita eri laitteista saatavaa tietoa ja mittaustuloksia. Riittävällä seurannalla on mahdollista huomata epäkohdat jo ennen, kun niistä koituu ongelmia.


–Tarkistamme joka päivä jokaisen kohteen osalta, miten kaikki toimii ja että lämpöä on tarpeeksi kovillakin pakkasilla. Kriittiset tilanteet määrittelemme aina asiakaskohtaisesti, ja niihin reagoidaan välittömästi mihin vuorokauden aikaan tahansa. Tällainen voi olla esimerkiksi jäätymisvaara, kertoo Loimuan Valvomo-palvelun tuotepäällikkö Jani Kanninen.


Palveluun on saatavissa myös kiinteistön olosuhdemittaukset, joiden perusteella voidaan seurata kiinteistön lämmitysjärjestelmän toimintaa hyvin tarkasti ja havaitaan asuntokohtaisetkin ongelmat lämmityksessä.

Kaikki kunnossa – vai onko?

Jatkuvasti kasvava talotekniikan ja erilaisten energiaratkaisujen määrä tuo tullessaan paitsi mahdollisuuksia myös potentiaalisia häiriötilanteita. Toisinaan lämmönjakohuoneessa voi olla merkittäviäkin ongelmia, vaikka lämpöä kiinteistössä riittääkin.


– On enemmän sääntö kuin poikkeus, että jokin ei toimi. Isoja lisäkustannuksia voi kertyä esimerkiksi siitä, että useampia lämmitysmenetelmiä käyttävässä kiinteistössä lämpöpumput eivät ole talven tullen lähteneet toimimaan, Kanninen antaa esimerkin.


Valvomossa tarkkaillaan järjestelmiä ja niiden optimaalista toimivuutta säännöllisesti. – Monet asiat huomataan vasta pidemmällä seurannalla, joten aina ei auta vaikka kävisi paikan päällä lämmönjakohuoneessa.

Varmuutta ja energiatehokkuutta


Loimuan Valvomo voi lämmöntuotannon lisäksi valvoa ja ohjata esimerkiksi teollisen toimijan lämpöpumppuja, kylmäkoneita ja sähköntuotantoa. Eniten palvelusta hyötyvät asiakkaat, jotka tarvitsevat 24/7 valvontaa – ja pystyvät sen lisäksi hyödyntämään Loimuan laajaa ja kokonaisvaltaista energia-alan osaamista. Valvomon ansiosta myös energiatehokkuutta voidaan optimoida ja kehittää.


–Tarkastelemme asiakkaan energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuuksia, ja kokemuksemme pohjalta osaamme pitää tilanteen halutussa tilassa. Usein esim. lämmöntalteenottopesurin lisäämisellä saavutetaan kokonaisuuden näkökulmasta merkittävä energiatehokkuuden paraneminen, kertoo Loimuan tekninen johtaja Juha Puolakka.


Valvomo-palvelu on saatavilla teollisille toimijoille kaikkialle Suomeen, vaikka yritys ei olisi Loimuan energia-asiakas – tai asiakkaalla on omaa energiantuotantoa. Valvomon asiakkaat arvostavat myös Loimuan kokonaisvaltaista energia-asioiden hallintaa.


–Laaja-alainen nykyaikaisten järjestelmien asiantuntemus, luja luotettavuus ja erityisesti aito ihmiseltä ihmiselle -palvelumme ovat asiakkaiden arvostuksen kärjessä, summaa Puolakka.


Riittää, kun avaa oven

Valvonnan laajuus sovitaan asiakaskohtaisesti, joten palvelu sopii kaiken kokoisille kiinteistöille pienistä taloyhtiöistä isoihin teollisuuslaitoksiin. Kiinteistöille on saatavilla on kolme eri tasoa: Valvomo, Valvomo Pro ja Valvomo Äly. Maksuttomassa alkukartoituksessa selvitetään, soveltuuko palvelu asiakkaan kiinteistöön, millaista ratkaisua Loimua suosittelee ja mitä kokonaisuus maksaa. Kiinteä kuukausimaksu on edullisimmillaan muutamia kymppejä.


–Asennus ja käyttöönotto hoituvat keskimäärin 2–6 viikossa tilauksesta. Kun kohde on liitetty Loimuan valvontaan, asiakkaan ei tarvitse enää asioista huolehtia, kertoo Jani Kanninen.

Asiakkaan kannalta palvelun käyttöönotto ei voisi olla helpompi, ja automaattisista seurantaraporteista on hyötyä tulevaisuuden suunnittelussa.


–Loimua hoitaa kaikki tarvittavat liittymät, huolehtii yhteydet ja rajapinnat aidosti avaimet käteen -palveluna. Riittää, että asiakas avaa Loimualle lämmönjakohuoneen oven, kiteyttää Kanninen Valvomo-palvelun käyttöönottoa.