Kaukolämpöputket työmaalla.

Uusi kaukolämmön runkolinja valmistui Parolannummelle

Parolannummen varuskunta-alue on yhdistetty Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon. Investointi pienentää merkittävästi varuskunnan lämmityksen hiilidioksidipäästöjä ja lisää samalla puolustushallinnon käyttämien uusiutuvien energialähteiden osuutta.

Loimua on rakentanut kolme kilometriä uutta kaukolämmön runkolinjaa sekä uusia pumppaamoja, joiden avulla Parolannummen varuskunta-alue yhdistettiin Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon. Hankkeen investointikustannus oli 2,5 miljoonaa euroa.

– Toteutetun investoinnin avulla saadaan aiemmin Parolannummen lämmöntuotannossa käytetty maakaasu korvattua lähes kokonaan biopolttoainepohjaisella tuotannolla. Jatkossa Parolannummen varuskunnan tarvitsema lämpö tuotetaan pääosin Vanajan voimalaitoksella. Investoinnin myötä kaukolämmön toimitusvarmuus Parolannummen varuskuntaan paranee sekä lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla yli 4 000 tonnia, toteaa operatiivinen johtaja Janne Lamberg Loimualta.

– Parolannummen varuskunnan liittäminen osaksi Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoa tukee erinomaisesti Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon tavoitteita pienentää rakennusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja parantaa varuskunnan kaukolämmön toimitusvarmuutta, toteaa erityisasiantuntija Tomi Suomalainen Senaatti-kiinteistöistä.

– Varuskunnallisten rakennusten ylläpidon näkökulmasta siirtyminen kaukolämpöön ja  uusiutuviin energialähteisiin edistää merkittävästi Parolannummen lämmöntuotannon ja     -jakelun huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tämän hankkeen avulla saadaan nostettua puolustushallinnon rakennuksien uusiutuvien energialähteiden osuutta valtakunnallisesti yli kahdeksalla prosentilla ja pienennettyä merkittävästi lämmityksen hiilidioksidipäästöjä, painottaa energia-asiantuntija Mikko Nurhonen Puolustushallinnon rakennuslaitokselta.