Miehet valvomotyössä.

Toimitusvarmuutta ei jätetä sattuman varaan

Kaukolämpökiinteistöissä asuvat voivat tuudittautua kovimmillakin pakkasilla turvallisuuden tunteeseen. Huolta lämmityksen toimivuudesta ei juurikaan tarvitse kantaa. Lämmitystavoista kaukolämpö on varmasti kaikkein toimintavarmin. Keskimääräisesti asiakas kokee lämpökatkon alle 2 tunnin aikana vuodessa. Näistäkin katkoista suurin osa on suunniteltuja, ns. huoltokatkoihin liittyviä lämmönjakelun keskeytyksiä. Lämpökatkon haitat on minimoitu myös siten, että valtaosa näistä huoltotöistä ajoittuu kesäaikaan.

Lähes 100 % toimitusvarmuus lähtee ennakoivasta ja huolellisesta verkostonsuunnittelusta. Verkostot suunnitellaan siten, että varalämpö on saatavissa mahdollisen katkon aikana toista reittiä. Lisäksi ennakoinnilla on suuri merkitys verkoston huoltotöissä. Tiedetään mitkä osat verkostosta kaipaavat huoltoa ja uusintaa. Verkostonhuolto ei ole vain yksittäisiä projekteja vaan jatkuvaa työtä. Tällä pyritään siihen, että yllättäviä kaukolämpöputkien rikkoja ei syntyisi.

Jos putket kuitenkin vaurioituvat, pystymme ympärivuorokautisella valvonnalla havaitsemaan poikkeavan toiminnan verkostossa ajoissa ennen kuin siitä on asiakkaillemme suurempaa haittaa ja tekemään tarvittavat korjaustyöt.

Yhtäkkisiä putkirikkoja saattaa kuitenkin syntyä ulkoisista syistä esim. kaivinkoneen vaurioittaessa putkea. Näissä tilanteissa valmiutemme häiriöiden korjaukseen on nopeaa ja joustavaa. Äkilliset putkirikot hoidetaan omien asentajien ja osaavien urakoitsijoiden kanssa nopeasti, pyrkien siihen, että lämmöt saadaan mahdollisimman pian takaisin.
”Nykyaikaisessa yhteiskunnassa tehokkaan ja luotettavan lämmöntoimituksen tuottaminen on toimintamme perusta. Kaupunkien asukkaiden ja asiakkaidemme ei tarvitse kantaa huolta lämmön riittävyydestä.”, toteaa verkostosuunnittelija Mikko-Matti Kojonsaari.