Tikkakosken lämpölaitos kuvattuna ulkoa.

Tikkakosken uusi biolämpölaitos otettu kaupalliseen käyttöön 22.6.2020

Loimua on rakentanut Jyväskylän Tikkakoskelle uuden biolämpölaitoksen. Aiemmin Tikkakosken asiakkaille toimitettu kaukolämpö hankittiin ostopalveluna Loimuan toimiessa sen jakelijana. Uusi Loimuan oma lämpölaitos käyttää pääosin uusiutuvia biopolttoaineita ja lisää osaltaan Loimuan käyttämien biopolttoaineiden osuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä.  

Uuden biolämpölaitoksen myötä Tikkakosken asukkaiden käyttämä kaukolämpö on entistä ympäristöystävällisempää. Uusi rakennettu biolämpölaitos korvaa aiemman ostolämmön. Investointi uuden biolämpölaitoksen rakentamiseen oli kaikkiaan noin 6 miljoonaa euroa. Lämpölaitoksen koekäytöt alkoivat huhtikuussa ja koekäytön jälkeen biolämpölaitos on nyt valmis kaupalliseen käyttöön.

Biopolttoaineita käyttävän kattilan polttoteho on 5 MW ja vara- ja huippukuormakattilana on 8 MW:n nestekaasukattila. Biokattila käyttää polttoaineena energiapuuta, joka on mm. metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteita kuten metsänhoidon pieniläpimittaista puuta, hakkuutähteitä ja kuorta. Polttoaine tulee pääasiassa lähialueilta ja työllistää myös polttoaineen hankinta- ja toimitusketjussa paikallisesti.

Loimuan tavoitteena on ilmastoneutraalin lämmön tuotannon lisääminen. Käynnissä olevat laitosinvestoinnit kasvattavat entisestään uusiutuvien polttoaineiden osuutta sekä vähentävät CO2-päästöjä. Tällä hetkellä Loimua käyttää tuotannossaan 70 %:sesti uusiutuvia polttoaineita, ensi vuonna tämä määrä on jo lähemmäs 90 %.

Lisätietoja antaa:
Matti Tynjälä, toimitusjohtaja, Loimua Oy, matti.tynjala@elenia.st.generax.io, 040 779 6258
Janne Lamberg, operatiivinen johtaja, Loimua Oy, janne.lamberg@elenia.st.generax.io, 040 504 0396

Loimua Oy tuottaa kaukolämpöä ja myy sekä jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Loimualla on 85 000 lämmitys- ja jäähdytyspalvelujen loppuasiakasta Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. Liiketoimintakaupan myötä Loimua aloitti toimintansa uudella nimellä tammikuussa 2020.www.elenia.st.generax.io