Miehet lämpölaitoksen portaikossa tutkivat kansiota

Teollisuuden energiatuotanto – milloin kumppanuus kannattaa?

Oletko miettinyt yrityksesi energiaratkaisujen optimointia, niiden ulkoistamista tai tien päässä olevien laitteiden investointia?

Tällaiset asiat saattavat vaikuttaa usein monimutkaisilta, hankalasti toteutettavilta ja aikaa vieviltä. Energiantuotantoon liittyvät kysymykset ovat usealle toimijalle keskeisiä, ja niiden huolellinen hoitaminen tärkeää. Kuitenkin yrityksen oma liiketoiminta ja sen kehittäminen vaatii samanaikaisesti täyden huomion sekä aikaa ja resursseja. Järkevää onkin etsiä tällöin energia-asioihin liittyen luotettava ja osaava kumppani, jonka kanssa tarpeelliset energian käyttöön liittyvät uudistukset voi tehdä helposti, vaivattomasti ja aikataulussa.

Miksi kumppanuus Loimuan kanssa kannattaa?

Välittömiä vaikutuksia kumppanuus tuo ajan ja rahan säästössä, myös energian käyttöä on saatu tehostettua. Energiakumppanuudella Loimuan kanssa vapautuu pääomaa investointien ja rahoituksen kautta sekä omia henkilöresurssejanne. Vapautuvan pääoman ja resurssin voitte käyttää järkevästi oman ydinliiketoiminnan vahvistamiseen ja sen kehittämiseen.

Miksi esimerkiksi Junnikkalan saha päätyi yhteistyöhön Loimuan kanssa? Toteutettavien investointien avulla sahan energia- ja resurssitehokkuuden odotetaan paranevan merkittävästi ja samalla energiantuotannon hiilijalanjälki pienenee. Energiatehokkuutta lisätään mm. hyödyntämällä savukaasujen sisältämää lämpöenergiaa energian tuotannossa. Lisäksi toteutettavilla investoinneilla mahdollistetaan Junnikkala Oy:n sahatavaran tuotannon kasvattaminen lämpöenergian riittävyyden ja sen toimitusvarmuuden osalta. Lue lisää: www.elenia.st.generax.io/ajassa-ja-blogi/junnikkala-ja-loimua-solmivat-energiantuotannon-yhteistyosopimuksen-oulaisten-sahalle/

Miten liikkeelle?
Kanssamme prosessin aloitus on yksinkertaista ja helppoa. Yhteisen alkukartoituksen jälkeen voimme jo tehdä alustavan toimenpidesuunnitelman asioiden parantamiseksi. Asiantuntemuksemme on käytettävissänne. Ota yhteys jukka-pekka.ahonen@elenia.st.generax.io