Teemme AITOJA tekoja

Aito -sanaan liitetään usein synonyymit vilpitön, todellinen, luonnollinen, välitön, teeskentelemätön. Kaikki tärkeitä sanoja, joita tarvitaan työyhteisön hyvässä vuorovaikutuksessa, onnistuneessa johtamisessa, aidossa ihmisten kanssakäymisessä.

aito johtajuus, lupa olla aito, aito hymy, aidosti läsnä,
aito tunne arvostuksesta, aito halu kehittää ja kehittyä
aitoa vuoropuhelua, aitoja kohtaamisia

Mikä?

Viime vuonna Loimuassa lanseerasimme henkilöstön työhyvinvoimallin, joka sai nimekseen ”AITO”.  Ensi kosketus AITOON oli laatimamme ”Työpaikan aidot pelisäännöt”, jotka kasattiin henkilöstömme arvostamista ja tärkeinä pitämistä asioista. Nämä säännöt ohjaavat arkeamme työyhteisössä. Myös viime syksynä startannut asiantuntijoidemme kasvuohjelma on saanut sopivasti lisämaustetta tästä mallista.

Meillä työhyvinvointia tarkastellaan laajasti, ei vain yksittäisinä ja irrallisina tekoina. Olemme tehneet systemaattista ja suunnitelmallista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin parissa jo useita vuosia. Monet näistä hankkeista ovat saaneet alkunsa henkilöstötyytyväisyysmittauksesta tai vuoropuhelusta henkilöstön kanssa. Teemme näkyväksi viestinnän keinoin työhyvinvointitekomme ja -toimenpiteemme, joissa onnistumista seuraamme ja mittaamme. Tavoitteena on siis rakentaa yhdessä henkilöstön kanssa työyhteisö- ja vuorovaikutuskulttuuria, jossa tehdään AITOJA tekoja ja koetaan AITOJA kohtaamisia.

Miksi?

Tänä päivänä henkilöstö hakee työlleen entistä vahvemmin merkityksellisyyttä. Tätä tunnetta auttaa, jos oma työ ja työpaikka toteuttaa oikeita ja aitoja asioita. Tärkeää on myös, että ymmärretään erilaisuutta ja kohdataan toiset aidosti omina yksilöinään. Saa olla rennosti oma itsensä. Tulevaisuuden johtaminen edellyttää rohkeutta olla aito ja avoin. Luottamus voi syntyä vai aidoista kohtaamisista.

Pelkkä puhe ei riitä, vaan tarvitaan aitoja tekoja, selkeä halu ja tavoite muuttaa asioita sekä tätä sanomaa tukeva yrityskulttuuri. Tämä vaatii paljon sisäistä työtä henkilöstöä osallistaen. Vaikka paljon olemme jo tehneet, on kehittämismatka vasta alussa. Mieletön matka, jolla matkaseurueena on koko henkilöstömme. Sanotaan, että aito dialogi auttaa työyhteisöä parantamaan tuloksellisuutta ja ilmapiiriä sekä myös uudistumaan. Uskon vilpittömästi, että nämä aidot teot heijastuvat myös ulospäin niin asiakkaille kuin muillekin tärkeille sidosryhmillemme.

Aitous on arvo!

Työhyvinvointiterveisin,

Virpi