Sponsorointi on pitkäjänteistä yhteistyötä

Idea kirjoitukseeni syntyi siitä, että vastaanotamme paljon mielenkiintoisia kyselyitä ja ehdotuksia erilaisista sponsorointikumppanuuksista. Näin päätin kirjoittaa, mitkä asiat ohjaavat Elenia Lämmössä työtä yhteistyökumppanuuksien parissa. Toivon, että yleisen tietoisuuden lisäämiseksi tämä juttu auttaisi myös sponsorointiesitysten tekijöitä, kun he pohtivat, miten lähteä rakentamaan yhteistyöehdotustaan.

Sponsorointiyhteistyömme periaatteet

Sponsorointikumppanuudet merkitsevät meille yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää tasavertaisesti kummankin osapuolen tavoitteita sekä luoda yhdessä arvoa. Pyrimme pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön, joka luo mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Keskeisenä tavoitteena on osallistua asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme arkeen: olla läsnä, tehdä konkreettisia tekoja sekä olla vastuullinen osa yhteiskuntaa.

Sponsorointiyhteistyömme perustana ovat

  • bränditavoitteemme: Arjen mahdollistaja, edelläkävijä, luotettava, ympäristöystävällinen, kotimainen toimija sekä
  • arvomme: Asiakasta lähellä, Vastuullinen kumppani, Yhdessä aikaansaaminen, Rohkeus uudistua.

Mitä odotamme yhteistyöltä?

Sponsoroinnissa haemme kumppanuutta, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Kumppanin toiminnan tulee liittyä sponsorointialueisiimme, joita ovat: Urheilu ja liikunta, Kulttuuri, Ympäristö, Sosiaalinen kumppanuus sekä Lapsiperheet, lapset ja nuoret. Odotamme myös yhteistyökumppaniltamme, että se jakaa kanssamme samansuuntaisen arvomaailman.

Kehitämme sponsorointia pitkäjänteisesti, ja siksi yhteistyöhyötyjen varmistamiseksi kumppanuussopimukset ovat monivuotisia. Elenia Lämpö on paikallinen toimija, joten keskitymme yhteistyösuhteisiin erityisesti Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Heinolassa ja Oulaisissa.

Elenia peliliiga

Näkyvyyden lisäksi kumppanuuden tulee täyttää asettamamme tavoitteet sekä tuottaa mahdollisuuksia toimintaan. Pelkkä logomainos ei riitä, vaan yhteistyömme pitää sisältää jotain konkreettista tekemistä, josta voimme yhdessä kertoa tarinoita eri foorumeissa ja viestintäkanavissa. Haluan myös painottaa, että on tärkeää muistaa vuorovaikutteisuus ja sitoutuneisuus: teemme yhdessä työtä, joka vaatii meiltä molemmilta avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä tahtoa nähdä vaivaa ja halua onnistua.

Missä emme ole mukana

Elenia Lämpö ei sponsoroi yksityishenkilöitä, eikä poliittisia ja uskonnollisia organisaatioita. Emme myöskään tue moottori- ja ampumaurheilulajeja, emmekä ole mukana yksittäisissä mainospaikoissa tai ilmoitusjulkaisuissa, kuten esimerkiksi liikuntatilojen mainospaikat sekä yhdistysten ja seurojen käsiohjelmat. Vain erittäin harvoissa ja erikseen valikoiduissa tapauksissa lähdemme kumppaniksi yksittäisiin tapahtumiin. Tällaisten tapahtumien on oltava linjassa muiden sponsorointikumppanuuksiemme kanssa, ja niiden pitää olla erityisen kiinnostavia, sisällöltään ainutlaatuisia sekä poikkeuksellisen ajankohtaisia.

Voit tutustua nykyisiin yhteistyökumppanuuksiimme osoitteessa elenia.fi/lampo_ja_kaasu/kumppanuudetjayhteistyo.

Mervi Kainulainen