Mistä se kaukolämmön hinta oikein muodostuu?

Talvisia heiniä_Viime aikoina on riittänyt paljon puhetta ja porua kaukolämmön hinnasta Suomessa – ja se on erinomaisen hyvä, että hinnoista keskustellaan. Kaukolämpöä on julkisessa keskustelussa leimattu kalliiksi. Uskallan olla asiasta eri mieltä, kun tarkastellaan kokonaiskustannuksia eri lämmitysjärjestelmäinvestointien välillä 25 vuoden elinkaaren aikana.

Kaukolämpöön liityttyään asiakkaalla ei juurikaan ole muita investointeja tai huoltokustannuksia rasitteenaan seuraavan 25 vuoden aikana – toisin kuin melkein kaikissa muissa lämmitysjärjestelmissä. Ja valitettavan usein juuri nämä korvausinvestoinnit ja huoltokustannukset unohtuvat, kun vertaillaan eri lämmitysjärjestelmiä ja niiden kustannuksia.

Kaukolämmön hinta ja kustannukset jakaantuvat liittymis-, perus- ja energiamaksuun. Liittymismaksulla rakennetaan asiakkaan kiinteistöön lämmön siirtämiseksi tarvittava kaukolämpöjohto sekä mittauskeskus. Perusmaksuilla asiakas osallistuu mm. seuraavien palveluiden osittaiseen kustantamiseen:

  • valvomopalvelut (valvomme asiakkaiden lämmön tuotantoa ja jakelua ympäri vuoden 24/7),
  • päivystyspalvelut (vika- ja häiriötilanteissa henkilökuntamme tulee korjaamaan vian),
  • monipuoliset lämpöenergian kulutus- ja raportointipalvelut sekä
  • kaukolämmön tuotantolaitosten ja verkostojen kehittäminen.

Energiamaksulla puolestaan katetaan pääasiassa kaukolämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden kustannukset, jotka muodostavat valtaosan energiayhtiöiden kustannuksista.

Miksi kaukolämmön hinnat ovat nousseet viime vuosina?

Hinnat ovat valitettavasti nousseet, mihin on kaksi syytä: verojen ja polttoainehintojen voimakas nousu.

Oheisista Energiateollisuus ry:n julkaisemista graafeista ilmenee, että verot ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti. Se johtuu lähinnä lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden, maakaasun, öljyn ja turpeen, verotuksen kiristymisestä. Tammikuun 2015 alussa kaukolämmön keskihinnasta oli veroja keskimäärin 29,4 %.

Öljyn hinta laskee – laskeeko kaukolämmön hinnat?

Raakaöljyn hinta on tippunut noin 50 % viimeisen puolen vuoden aikana ja sen myötä myös polttoöljyjen hinnat ovat laskeneet. Elenia Lämpö on viimeisten kymmenen vuoden aikana investoinut noin 120 miljoonaa kotimaisia polttoaineita käyttäviin tuotantolaitoksiin ja kaukolämpöverkostoihin. Sen ansiosta kotimaisten polttoaineiden osuus on kaukolämmön tuotannossamme jo noin 85 prosenttia ja öljyn osuus enää vain yhden prosentin. Tämän vuoksi öljyn halventunut hinta ei vaikuta suoraan Elenia Lämmön polttoainekustannuksiin.

Janne Lamberg

Kaukolämmön reaalihinnan kehitys

Kaukolämmön ja lämmön tuotannon polttoaineiden hintojen kehittyminen