Miksi kaukolämpöyhtiö tarvitsee brändin?

Loimua on brändinä vasta vuoden vanha. Ihan nuori siis. Takana kuitenkin vankka ja vahva, usean vuosikymmenen kokemus tekemisestä eli tinkimättömästä palvelusta asiakkaillemme. Lämmöstä ja lämmön tuotannosta. Tähän luotettavuuteen ja asenteeseen nojaamme rakentaessamme Loimuasta brändiä, joka tavoitteena on palvelu ihmiseltä ihmiselle.

Uuden brändin lanseeraus vaatii sen tunnettuuden kasvattamista. Tunnettuus ei kuitenkaan yksin tee brändiä, vaan siihen liitetyt mielikuvat ovat se mistä brändi ihmisten mielissä syntyy. Haluamamme mielikuvat on määritelty brändistrategiassamme. Tutkimme vuoden lopussa Loimuan tunnettuutta ja mielikuvia.  Voimme iloksemme todeta, että ne, jotka meidät jo tuntevat, liittävät Loimuaan ominaisuuksia joita olemmekin halunneet viestiä. Luotettavuutta ja lämpöä.

Miksi rakennamme brändiä eli mitä hyötyä kaukolämpöyhtiölle on brändistä? Joku ihmettelee, että lämpöä tulee putkista oli sen tuottaja minkälainen brändi tahansa tai jopa ilman brändiä.
Tässä syitä miksi mielestäni erottuva brändi on tärkeä asia myös energiayhtiölle: Saamme luotua asiakkaisiimme tunnesiteen ja yhteyden. Näin saamme myös haluamamme viestin välitettyä helpommin. Päätökset usein pohjaavat tunteeseen, jota tiedolla vahvistetaan.

  • Tuomme muuten usein niin näkymättömän työmme esiin, osaksi ihmisten arkea.
  • Tunteminen tuo luottamusta, ja luottamus lisää sitoutumista.
  • Kun meidät tunnetaan ja tiedetään, on meihin helpompi olla yhteydessä, oli ongelma iso tai pieni. Toive on, että helposti lähestyttävinä asiakas tietää, että meiltä löytyy apu.
  • Brändimme ytimenä oleva kumppanuus ja palvelu ihmiseltä ihmiselle tuo arvoa paitsi meille, ennen kaikkea asiakkaillemme. Se on kaiken ydin.