Loimuan Y-tunnus ja laskutusosoitteet vaihtuvat 1.1.2021

Loimua yksinkertaistaa yritysrakennettaan. Loimua Oy fuusioituu vuodenvaihteessa emoyhtiöönsä Jade Bidco Oy:öön, joka toimii 1.1.2021 alkaen Loimuan nimellä. Fuusion seurauksena Y-tunnuksemme ja laskutusosoitteemme muuttuvat.

Y-tunnuksen muutoksella ei ole vaikutusta yhtiömme toimintaan. Vanhalla Y-tunnuksella solmitut sopimukset siirtyvät sellaisenaan uudelle Loimua Oy:lle.

Laskutusosoite vaihtuu 1.1.2021. Käyttäkää laskuttaessanne vanhaa laskutusosoitettamme 31.12.2020 asti ja uutta laskutusosoitetta 1.1.2021 ja sen jälkeen.

Loimua Oy:n laskutusosoitteet 1.1.2021 alkaen:

Yhtiön nimi: Loimua Oy (Y-tunnus 31.12.2020 asti 0991064-1)
Y-tunnus: 2941135-6

Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003729411356
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta, mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi
lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun
Sähköpostitse toimitettavien laskujen vastaanotto-osoite:
29411356@scan.netvisor.fi
Toivomme, että lähetätte tähän osoitteeseen ainoastaan laskuja. Laskut lähetetään palveluun
sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden tulee olla samassa tiedostossa
itse laskun kanssa.