järvimaisema

Loimuan vastuullisuustyö arvioitu vahvaksi

DIF Capital Partners, joka on yksi Loimuan omistajista, teettää vuosittain kaikissa osakkuusyrityksissään ns. ESG -vertailun vastuullisuuden eri osa-alueista. (ESG eli environment = ympäristö, social = sosiaalinen, governance= hallinto) Loimua on osallistunut vertailuun vuosittain vuodesta 2019 alkaen. Arvioinnin perusteella tehdään toimenpidesuositukset tavoitteena jatkuva parantaminen.

Arviot Loimuan vastuullisuustyöstä ovat myös parantuneet vuosi vuodelta. Yleinen arvio viimeisimmässä arviossa oli seuraavanlainen: Loimua osoittaa vahvaa ESG-suorituskykyä ja on jo integroimassa strategiaansa kahta keskeistä ESG-aihetta: hiilineutraali tuotanto ja luonnon monimuotoisuus.
Alla oleva kuvat näyttävät miten toimintamme on parantunut eri osa-alueilla ja toimenpiteiden vaativuuden osalta.

Vahvimmaksi vastuullisuustyöstämme on arvioitu ympäristövastuu ja turvallisuus. Erityisen paljon parannusta olemme saaneet aikaan resilienssissä eli kyvyssämme selviytyä toimintaympäristön muutoksista ja kriiseistä. Tämä tarkoittaa mm. työtä päästöttömän tuotannon eteen ja ilmastonmuutoksen riskeihin varautumista.