Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen biokattila

Loimuan uusi biokattila vihittiin käyttöön – Hämeenlinnan kaukolämpö on nyt lähes hiilineutraalia

Loimua Oy:n uuden biokattilan vihki elinkeinoministeri Mika Lintilä tänään 23.11. Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksella. Investoinnin myötä Loimuan käyttämien uusiutuvien polttoaineiden osuus nousee 90 %:iin. Samalla Hämeenlinnan sekä koko yrityksen kaukolämmön tuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi. Hämeenlinnassa nautitaan kattilan käyttöönoton jälkeen ensimmäisenä Suomen suurimmista kaupungeista lähes hiilineutraalista kaukolämmöstä.

Hämeenlinnalaiset ovat nauttineet ympäristövastuullisesti tuotetusta kaukolämmöstä jo pitkään. Lämpö on tuotettu pääosin uusiutuvilla polttoaineilla jo usean vuoden ajan, ja se on korvannut lämmön lähteenä maakaasua viimeisten kymmenen vuoden aikana. Uusi biokattila käyttää pääpolttoaineena puupohjaisia polttoaineita kuten metsien harvennushakkuiden tähteitä ja puutuoteteollisuuden sivutuotteita mm. sahapurua ja puun kuorta.

Uuden kattilan käyttöönoton jälkeen Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannon ja samalla koko Loimuan uusiutuvien polttoaineiden osuus nousee 90 %:iin kaikista käytetyistä polttoaineista. Tämä on koko Suomen tasolla merkittävää edelläkävijyyttä, koska keskimäärin 49 %:ia Suomessa tuotetusta kaukolämmöstä tehdään tällä hetkellä uusiutuvilla polttoaineilla. Ilmastotavoitteiden kannalta erityisen tärkeää on se, että lämmöntuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt laskevat nykyisestä v. 2019 tasosta 70 %:ia.

Kattilan avulla myös lämmöntuotannon energiatehokkuus kasvaa. Lämpöteholtaan 35MW kattilan hyötysuhde on erittäin korkea. Lisäksi kattilan savukaasulauhdutin nostaa lämpötehoa vielä 10 MW.

”Loimua on jälleen saavuttanut yhden merkkipylvään työssään hiilineutraalin yhteiskunnan luomisessa. Vanajan uusi K6-kattila järjestelmineen merkitsee omassa toiminnassamme isoa askelta tällä tärkeällä polulla. Pysymme edelläkävijänä kaukolämpöyhtiöiden joukossa ja olemme jatkossakin valmiita ottamaan uusia askeleita yhä lähemmäs 100% hiilineutraalia toimintaa. Tämä auttaa lämmitysenergian osalta asiakkaitamme merkittävästi omien vastaavien ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. Ympäristövastuullisuus on yhteinen asiamme.”, toteaa Loimuan toimitusjohtaja Matti Tynjälä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Loimua ja sen edeltäjäyhtiöt ovat investoineet yli 50 miljoonaa euroa Vanajan voimalaitoksen kehittämiseen rakentamalla kaksi uutta biopolttoaineita käyttävää kattilaa ja muuta voimalaitoksen infrastruktuuria.

Kaukolämpö tuotetaan aina paikallisesti ja uusi kattila vaikuttaa positiivisesti myös alueelliseen työllisyyteen. Käytettävä puupolttoaine tulee pääasiassa lähialueilta ja työllistää myös polttoaineen hankinta- ja toimitusketjussa paikallisesti.

Lisätietoja antaa:

Matti Tynjälä, toimitusjohtaja, Loimua Oy, matti.tynjala@elenia.st.generax.io, 040 779 6258