Loimuan maalämpötoteutuksissa asiakas ei jää yksin

Loimua tarjoaa maalämpöä kokonaispalveluna taloyhtiöille ja yrityksille niihin kohteisiin, joihin kaukolämpö ei sovellu. Ensimmäisiä Loimuan maalämpötoteutuksen valinneita asiakkaita on Hattula-Kiinteistöt Oy, joka on Hattulan omistama paikallisesti toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiöllä on reilu 20 kiinteistöä rivi- että kerrostaloja pääosin Parolassa. 15 asunnon rivitalo osoitteissa Tammikuja 6 ja 8 valitsi Loimuan toteuttaman maalämmön. Kohteissa oli aiemmin sähkölämmitys. Parolan taajamassa ei ole tarjolla kaukolämpöä. 

Asiakkaalle maalämpö lämmitysmuotona oli jo tuttu entuudestaan toisessa kohteessa, kertoo Hattula-Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja Miia Nuuttila. Vierekkäisiin Tammikujan kiinteistöihin haluttiin sama lämmitysmuoto korvaamaan vesikiertoista sähkölämmitystä. Vuokrataloyhtiössä kustannukset menevät suoraan vuokriin, joten siksikin Hattula-Kiinteistöt hakivat kustannustehokasta toteutustapaa, joka ei sido liikaa pääomaa ja ei kasvata siten lainan tarvetta.

Loimuan maalämpö on kokonaispalvelua

Loimuan maalämpötoteutus on kaukolämmön tapaan palveluna tuotettua lämmitystä. Vastaamme maalämmön investoinnista, kiinteistön lämmityksestä ja laitteiston sähkökustannuksista. Palvelumme kattaa myös 24/7 seurannan, ylläpidon ja huollon. Tammikujan rivitalojen kaikkiin asuntoihin asennettiin myös lämpötila- ja kosteusanturit, joten asumisolosuhteet nähdään reaaliaikaisesti. Ratkaisu on asiakkaalle helppo, kustannustehokas ja riskitön.

Kohteeseen asennettiin kaksi erillistä maalämpöpumppujärjestelmää. Maalämpöjärjestelmät toteutettiin yhteistyössä North Energy Solutionsin kanssa. Yhteistyö toimi hyvin ja järjestelmät valmistuivat aikataulussa.

Lämmitysjärjestelmiä ohjaamaan asennettiin Loimuan toimesta Oumanin ohjauskeskukset, joihin liitettiin sähkö- ja lämpöenergian mittaukset. Näin saamme laskettua tarkan hyötysuhteen laitteistojen toiminnasta. Ohjaus- ja mittauspuoli rakennettiin kohteeseen niin, että se on kopioitavissa helposti myös vastaaviin seuraaviin kohteisiimme.

Järjestelmä on toiminut koko talven hyvin ja lämpötilatasoja on päästy säätämään hyvin olosuhdeantureita hyödyntäen. Talven aikana petti liuospiiristä yksi tiiviste, joka aiheutti ainoan pakollisen huoltokäynnin kohteessa.

Lämmitysjärjestelmät liitettiin Loimuan Valvomopalveluun, jossa niiden toimintaa seurataan aktiivisesti kiinteistövalvomomme toimesta, sekä virka-ajan ulkopuolella Vanajan keskusvalvomon ja Loimuan päivystäjien toimesta. Valvomopalvelu toimii siis 24/7. Hattula-Kiinteistöt pääsee seuraamaan toimintoja myös itse. Asukkailta ei ole tullut moitteita järjestelmän käyttöönoton jälkeen, voidaan siis päätellä heidänkin olevan tyytyväisiä tehtyyn ratkaisuun.

Maalämmön hyötysuhteesta tarkkaa tietoa

Maalämpöjärjestelmän vuosihyötysuhde eli SCOP lasketaan niin, että lämpöpumpun vuodessa tuottama lämpöenergia jaetaan sen kuluttamalla sähköenergialla. Toimittajien mitoituslaskelmissa maalämpöjärjestelmän hyötysuhteet saattavat joskus näyttää optimistisilta vanhoihin kerrostalo -ja rivitaloihin. Jos asiakas päätyy itse investoimaan maalämpöön, niin hyötysuhde on yhtiön omalla vastuulla vaikuttaen vuosittaisiin lämmityskustannuksiin ja siten hankkeen kannattavuuteen huomattavasti. Seurannan kannalta on usein haaste, ettei maalämpölaitteiston tuottamaa ja kuluttamaa energiaa edes mitata. Laitteiston toiminnan optimoiminen ja hankkeen kannattavuuden arvioiminen on siten hankalaa.

Tammikujan rivitaloissa maalämpölaitteiston hyötysuhde on Loimuan vastuulla, ja asiakas maksaa käytetyn lämmitysenergian mukaan. Maalämpöjärjestelmän vuosihyötysuhde on ollut noin kolmen luokkaa, eli hyvinkin tarkkaan omien arvioidemme ja laskelmiemme mukaisella tasolla. 

Milloin maalämpö kannattaa?

Hattula-Kiinteistön mielestä maalämpö sopii erityisesti kohteisiin, jossa luovutaan jostain muusta päälämmitysmuodosta ja lämmityksen jako on vesikiertoisena.

Lämmitysmuotoa vaihtaessa hankkeen kannattavuus on riippuvainen siitä miten uuden lämmitysmuodon vuosittaiset lämmityskustannukset kehittyvät suhteessa korvattuun lämmitysmuotoon. Tammikujan hankkeessa on huomioitavaa, että maalämpöjärjestelmällä korvataan suoraa sähkölämmitystä. Myös maalämpölaitteisto käyttää sähköä, mutta huomattavasti suoraa sähkölämmitystä vähemmän.