Mies katsoo kameraan, naiset taustalla keskustelevat.

Loimuan lämpö on järkevää ja mukavaa

Lämpöä pidetään helposti itsestäänselvyytenä. Asiaan kiinnittää huomiota vasta sitten, jos lämpöä puuttuu tai sitä on liikaa. Asukkaan näkökulmasta mukavuus, luotettavuus ja energian säästö ovatkin luonnollisesti keskeisiä asioita. Niiden varmistamiseksi tarvitaan osaamista.
– Energiamarkkina kehittyy jatkuvasti, ja lämmitysratkaisut monipuolistuvat. Meidän tehtävä on nimenomaan varmistaa asiakkaille järkevät ja luotettavat ratkaisut, jotka varmistavat sekä mukavuuden että energiankäytön oikean tason, alustaa asiakkuus- ja kehitysjohtaja Tero Holappa.
Lämpö onkin nykyään kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Asiaan vaikuttavia tekijöitä on useita, ja kehittyneen teknologian ansiosta myös vaihtoehtoja on entistä enemmän. Näiden ratkaisuvaihtoehtojen vertailuun ja valintaan asiantuntija-apu on lähellä.
– Loimua tarjoaa lämmönjakohuoneiden maksuttoman katselmuksen, konsultoimme lämmitysratkaisuissa, hoidamme tarvittaessa rahoituksen sekä toteutamme kohteen. Kaiken tavoitteena on rakentaa asiakkaalle sujuvasti ja järkevästi tarkoituksenmukaiset ratkaisut, Holappa kuvailee Lämpöluotsi-mallin, joka tuo koko Loimuan asiantuntijaosaamisen asiakkaiden käyttöön.

Hybridit viilentävät ja lämmittävät
Lämmityksen monipuolisempia malleja edustavat niin sanotut hybridiratkaisut, joissa Loimua on yhdistänyt kaukolämmön sekä esimerkiksi auringon tuottaman lämmön. Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä on käytössä Hämeenlinnassa, Voutilakeskuksen palvelutalossa.
Yli 250 neliömetriä keräimiä kerää kiinteistön katolla talteen auringon lämpöä, joka käytetään käyttöveden sekä uima-altaan lämmitykseen.
– Aurinkolämpö sekä erilaiset lämmön talteenottojärjestelmät antavat uusia mahdollisuuksia ja ovat kasvava osa lämmön kokonaistuotantoa kaukolämmön kaverina. Näistä malleista meiltä löytyy kokemusta ja osaamista sekä konsultoida että toteuttaa kokonaisuuksia, Holappa kertoo.
Hybriditoteutus ei ole aina mahdollista tai järkevää, ja Loimua arvioi hybridilämmitysratkaisun soveltuvuuden kaukolämpökohteisiin, ja osallistuu tarvittaessa toteutukseen.
– Olemme tehneet Hämeenlinnassa muun muassa kaukolämpö-lämpöpumppuhybridin etäseurantapalvelulla kerrostaloasiakkaalle, sanoo Holappa.
Suuri ja monipuolinen kokonaisuus tulee olemaan Asemarannan alue, jossa lämmön lisäksi yhtälössä on mukana myös viilennys. Viilennys ratkaistaan erillisillä viilennyslaitteilla, joiden tuottama lämpö puolestaan otetaan talteen ja kaukolämpöverkon käyttöön.
– Asemarannan alue on hieno kokonaisuus, jossa olemme lähteneet suunnittelemaan ja toteuttamaan alueellisesti järkevää ja optimoitua ratkaisua. Sekä asukkaille että liikekiinteistöille toteutetaan lämpö ja viilennys niin, että ihmiset viihtyvät, ympäristö otetaan huomioon ja käyttö on huoletonta.

Ihmisten osaamista ja tekoälyä
Huolettomuuden takana on valtava määrä ammattilaisten osaamista sekä kehittyvää teknologiaa. Kun kaikki on rakennettu ja arki alkaa, niin tärkeimmäksi nousee toimintavarmuus.
Teemme jatkuvasti kattavaa lämmityksen seurantaa ja analysoimme asiakkaiden lämmönkäytöstä kertyvää tietoa. Näin varmistetaan laitteiden toimivuus, asumismukavuus ja energiankäytön oikea taso, selvittää Holappa.
– Lämpöluotsi Älykäs on lämmön etähallintaratkaisu, joka yhdistää tekoälyn ja ihmisälyn. Tekoälyn ja ihmisosaamisen yhdistelmä käytännössä optimoi kiinteistön lämmönkäytön, varautuu kulutuspiikkeihin sekä havainnoi ja tuottaa tietoa, joka palvelee asiakasta.
_ Tietoa meillä on, ja toivotankin lämpimästi ihmisiä ottamaan meihin yhteyttä. Osaava lämmityksen hallinta ja mutkaton yhteistyö tuovat varmuutta ja huolettomuutta. Uskon, että monipuolinen energiakumppanuus antaa mielenrauhaa, Holappa hymyilee.