kauhakuormaajasta kaadetaan haketta

Loimuan hiilineutraaliuspolulla monipuolisesti uusiutuvia energialähteitä

Ympäristöystävällisyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan merkitys on kasvanut vahvasti viime vuosina, ja erityisen paljon odotuksia kohdistuu meihin energia-alalla. Lisäksi tämän vuoden aikana käynnistyneen Euroopan energiamyllerryksen myötä riippumattomuus fossiilisista tuontipolttoaineista on noussut ennennäkemättömän tärkeäksi tekijäksi.

Vuoden 2021 alussa uudistuneessa strategiassaan Loimua asetti tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Jo pidempään Loimua on ollut vahvasti hiilineutraaliuden tiellä: tällä hetkellä pääsemme jo noin 90 % uusiutuvien polttoaineiden osuuteen ja investoinnit tuotantolaitoksiimme ovat auttaneet pienentämään hiilidioksidipäästöjämme 73 % viiden viime vuoden aikana.

Konkreettisia keinoja kohti tavoitetta

Nyt kesällä saimme valmiiksi polun, jossa määritellään konkreettiset keinot joilla pääsemme lämmön tuotannossamme 100 % hiilineutraaliuteen. Polku sisältää toimenpiteitä jokaiselle paikkakunnalle jossa toimimme, ja siihen on valikoitu vaikuttavimmat ja toteuttamiskelpoisimmat toimet jotka vievät kohti hiilineutraaliutta.

Lyhyellä aikavälillä vuoteen 2030 mennessä suurin tunnistettu potentiaali on uusiutuvien puupolttoaineiden käytön lisäämisessä, sisältäen sekä peruskuorman tuotannossa käytetyn turpeen ja huippu- ja varalaitoksissa käytetyn öljyn ja maakaasun korvaamisen. Huippu- ja varalaitosten osalta selvitetään myös muiden potentiaalisten teknologioiden kuten sähkökattiloiden hyödyntämistä.

Hukkalämmön hyödyntämistä ja optimointia

Hukkalämpöjen hyödyntämisen edelleen lisääminen tarjoaa mahdollisuuksia, joita kartoitamme jatkuvasti eri paikkakunnilla. Vastaavasti kehittyvä lämpöpumpputeknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia joko hukkalämpöjen suurempaan hyödyntämiseen, tai mm. ilmasta tai maasta saatavan lämmön tuotantoon kaukolämpöverkkoon.

Tuotannon ja kaukolämpöverkostojen energiatehokkuuden optimointia on Loimualla tehty jo pitkään, ja tätä työtä tullaan edelleen jatkamaan muun muassa data-analytiikan vauhdittamana. Lisäksi selvitämme lämpövarastojen hyödyntämistä, johon on viime aikoina nähty mielenkiintoisia avauksia eri kaukolämpöyhtiöissä.

Toimintaympäristö muuttuu ja teknologiat kehittyvät, ja polun toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti ja sitä päivitetään sitä mukaa kun löydetään uusia hyviä keinoja edistää tietämme kohti hiilineutraaliutta. Johtoajatuksena työssämme on, että kaukolämpöverkko tarjoaa alustan jonka avulla voidaan tehokkaasti, laajasti ja nopeavaikutteisesti hyödyntää erilaisia lämmön tuotantotapoja, jotka vievät meitä ja asiakkaitamme kohti vähähiilisempää tulevaisuutta.

Lauri Penttinen

Ympäristöpäällikkö

Loimuan hiilineutraaliuspolku